YEDİ ÇEŞİT ÖĞRENME

 

ZEKA ÇEŞİTİ

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

örnekler

EĞİTİM ARAÇLARI

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

 

SÖZEL DİL

Anlatım, tartışma , kelime oyunları, öykü anlatma, yüksek sesle toplu okuma, günlük yazma v b

Kitaplar, teyp, daktilo, baskı seti vb

Okuma, yazma, konuşma, dinleme

MANTIK-MATEMATİK

Problem çözme, zihinsel bulmaca, fen deneyleri, zihinden hesap yapma, sayı oyunları, dönüşümlü düşünme,

Hesap makinesi, yönlendiriciler, fen deney araçları, matematik oyunları

Sayısal olarak ifade etme, dönüşümlü düşünme, kavramsallaştırma

UZAYSAL-GÖRSEL

Görsel sunumlar, resim çalışmaları, zihinsel resimleme oyunları,kavram haritası, metafor, görselleştirme

Grafikler, haritalar, videolar, lego setleri, resim araçları, optik illüzyonlar, kameralar, resimler

Görme, çizme, hayal etme, renklendirme, kavram haritası yapma

BEDENSEL KİNESTETİK

Deneyerek öğrenme, drama, dans eğitimi için kullanılan beden hareketleri, gerçek öğrenme etkinlikleri, gevşeme egzersizleri

Hamur, spor malzemesi, yönlendiriciler, inşaat gereçleri, gerçek öğrenme kaynakları

İnşa etme, oyunlaştırma, dokunma, dansla ifade etme, zevkine varma

MÜZİK

Rap, eğitim için kullanılan şarkılar

Kaset koleksiyonu, kaset çalar, müzik aletleri

Şarkılaştırma, rap haline getirme, dinleme

BİREYSEL

Bireysel eğitim, bağımsız çalışma, çalışma sırasında seçenekler sunma, özgüven geliştirme

Kendini değerlendirme materyali,  günlükler, projeler için materyaller

Kendi yaşantısıyla bağlantı kurma, bunu göz önüne alarak seçim yapma

SOSYAL

Paylaşarak öğrenme, arkadaş öğretmen toplumdan bireylari kullanma, sosyal toplantılar, oyunlar

Oyunlar (kızma birader, dama vb.) parti malzemeleri, dramatizasyon çalışmaları

Öğretme, ortak çalışma yapma, bunun üzerinde iletişim kurma