Matematik Ünite Planları Nasıl Hazırlanır?

Ünite planlanmadan önce,

1.        Nelerin bilindiği hakkında beyin fırtınası,

2.        Kavram haritası (Kavramlar arasındaki bağlantıları grafikle gösterme)

3.        Resimsel sunum (Diyagram çizme veya model yapma)

Ünite İşlenirken

1.      Okunulan yazılarla ilgili kendi fikirlerini kısaca yansıtan günlük yazma,

2.      Mülakat yapma-sorular sorma,

3.      Amaçlı yapılan gözlemler,

4.      Öğrencinin dikkatini performans üzerinde yoğunlaştırmak amacıyla kısa anketler,

5.      Öğrencilerin ikili, üçlü gruplar halinde birbirlerini ölçmeleri,

Ünite Biterken

1.      Yeni bilgi ve anlayışla çizilen kavram haritaları,

2.      Öğrenci Dosyası (Önceden tespit edilen kriterlere uygun öğrenci çalışmalarının toplanması)

3.      Öğrencilere soru hazırlatıp, yanıtlarının alınması,

4.      Ödevlerin değerlendirileceği kriterler,

5.      Çeşitli alanlardaki ödevler,

6.      Farklı öğrencilerin ölçmeleri

Kimlerle Paylaşılacak

1.      Aileler,

2.      Başka Öğrenciler,

3.      Başka Öğretmenler,

4.      Öğrencinin ileride gideceği okullar.

Ünite planı hazırlarken her adımda değerlendireceğimiz kriterler aşağıdaki gibi olmalıdır.

Ünite Planı

Konu:

Ders:

Öğretmenler:                                                Sınıf:                                Süre:

1.      AŞAMA: AMACIMIZ NE?

1.          a) BU KONUYU ŞLEMEKTEKİ GEREKÇELERİNİZİ ANLATAN, ÜNİTENİN ÖZÜNÜ VE SINIRLARINI BELİRTEN VE OKULUN BENİMSEDİĞİ EĞİTİM PROGRAMINI YANSITAN AÇIK TANIMLAMALARDIR. ÖĞRENCİLERDEN BELİRLENEN ÖĞRENME HEDEFLERİ DE BU BÖLÜME DAHİL EDİLMELİDİR.

b) 3. a ve 3.b BÖLÜMLERİ TAMAMLANDIKTAN VE ÖĞRENCİLERDEN BU ÜNİTE SIRASINDA NELER ÖĞRENMEK İSTEDİKLERİNE DAİR VERİLER ALINDIKTAN SONRA, BAŞLANGIÇTA BELİRLENEN AMAÇLARA YENİLERİNİ EKLEMEK VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMAK GEREKEBİLİR.

 

2.     AŞAMA : HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ?

         ELİMİZDEKİ KAYANAKLAR GÖZEN GEÇİRİLDİKTEN SONRA, BU BÖLÜME ÜNİTENİN İŞLENMESİNDE KULLANILACAK BELİRLİ KİŞİLER, VİDEO KASETLER, YEREL KAYNAKLAR, İLGİLİ EDEBİ ESERLER, BİLGİSAYAR PROGRAMLARI V.B.NİN LİSTESİ YAPILIR. BU BÖLÜM KULLANILAN KİTAP, ANSİKLOPEDİ GİBİ KAYNAKLARIN LİSTELENMESİ İÇİN DEĞİLDİR.

 

2.          AŞAMA:  NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEV

 

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

 

 

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

 

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

 

 

 

 

 

 

 

  ÖĞRETMEN SORULARI

3.a ÖĞRETMEN SORULARI ANAHTAR KAVRAMLARI KAYNAK OLARAK KULLANARAK 1. AŞAMADA BELİRLENEN AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA ÖĞRENCİNİN ÜNİTENİN ÖZÜNÜ ANLAMASINA YARDIMCI OLACAK AÇIK UÇLU SORULAR YAZIN. ÜÇ YA DA DÖRT TANE İYİ SEÇİLMİŞ SORU SORGULAMA, ARAŞTIRMA VE MERAKLARINI UYANDIRMAYA YETECEKTİR. BELİRLENEN SORU TÜRLERİNİ ÇİZİLMİŞ OLAN TABLOYA KAYDEDİN. HER ÜNİTEDE ANAHTAR SORULARIN ALT SORULARI OLMASI GEREKMEZ. ANCAK BAĞLANTI KURMA, GÖRÜŞ AÇISI VE SORUMLULUKLARLA İLGİLİ SORULAR ÜRETMEK HER ÜNİTEDE MÜMKÜNDÜR.

ÖĞRENCİ SORULARI:

3.b) ÖĞRENCİ SORULARI İŞLENECEK ÜNİTEYİ ÖĞRENCİLERE TANITIN VE KONUYLA İLGİLİ NELERİ BİLMEK İSTEDİKLERİNİ BULUN. SORULARINI BU BÖLÜME KAYDEDİN. ÖNEMLİ BULDUĞUNUZ  SORULARI ONLARLA TARTIŞIN. 

3.c) AMAÇLARI VE ANAHTAR SORULARINIZI ÖĞRENCİLERDEN ALDIĞINIZ BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞTİRİN.

3.          AŞAMA: EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ?

4.          ANAHTAR SORULAR VE ÖĞRENCİLERİN SORGULAMASI DOĞRULTUSUNDA, BU SORULARA YANIT OLABİLECEK ÇEŞİTTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYİN. ÖĞRENCİLER DE MÜMKÜN OLDUĞUNCA BU ETKİNLİKLERİN OLUŞUMUNDA VE İLERLETİCİ SORULARA CEVAP OLUŞTURMADA KULLANILACAK STRATEJİLERİN BELİRLENMESİNE KATKIDA BULUNMALIDIR.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİN BİR PARÇASI OLDUĞU İÇİN BU AKTİVİTELER ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN SÜRECE VEYA SONUCA DÖNÜK DEĞERLENDİRME OLARAK KULLANILMAKTADIR. ETKİNLİKLER PLANLANIRKEN BU GÖZ ÖNÜNDE TUTULMALI VE UYGUN KAYIT TUTMA YÖNTEMİ KULLANILMALIDIR.

5.          AŞAMA . ÖĞRENDİĞİMİZİ NASSIL ANLAYACAĞIZ?

5.a) ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME AYNI ÖĞRENME SİSTEMİNİN İKİ                      PARÇASIDIR. TUTULAN KAYITLAR ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN YETENEK VE GÖRÜŞ AÇILARINDAKİ GELİŞİMİN İŞLEYİŞİNİ GÖRMELERİNİ SAĞLAR. BU BÖLÜM 4. AŞAMADA YAPILAN ETKİNLİK LİSTESİYLE BAĞLANTIYI SAĞLAMA AMACIYLA  KULLANILIR. BURAYA HANGİ ETKİNLİKLERİN SÜREÇ, HANGİLERİNİN SONUCA YÖNELİK DEĞERLENDİRME OLDUĞUNU YAZIN VE HER AŞAMADA KULLANILACAK STRATEJİ VE KRİTERLERİ BELİRLEYİN.

5.b)ÖĞRENCİNİN KENDİNİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖĞRENCİLERİN HER ZAMAN DEĞERLENDİRİLECEK OLAN FİKİR VE GELİŞİMLERİNİ DEĞERLENDİRİRKEN KULLANILACAK KRİTERLER HAKKINDA BELİRGİN BİR FİKRİ OLMALIDIR. UYGUN OLDUĞU HER DURUMDA ÖĞRENCİLER KENDİ YAPTIKLARINI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KRİTERLERİ BELİRLEMENİN BİR PARÇASI OLMALIDIR.

6. AŞAMA : AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?

Ünite planlarında verilen öğretmen sorularını Şekil, İşlev, Değişim, Görüş Açısı Sorumluluk, Neden-Sonuç, Bağlantı, Dönüşümlü Düşünce kavramlarından hangisini içerdiğini aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

Tanım

Neden

İlgili kavramların örnekleri

Anahtar Soru

ŞEKİL

Her şeyin gözlenebilen, tanınabilen ,tanımlanabilen ve ayrıştırılabilen tanınabilir özeliklere sahip formu olduğunun kavranmasıdır.

Bu görüşün seçilmesinin sebebi gözlemlemek, tanıyabilmek, tanımlayabilmek ve ayrıştırabilmek yeteneklerinin tüm alanlar içinde insan öğrenmesinin temel olmasıdır.

İçerik,yapı, özelikler,düzenlemeler,

örnekler

Neye benziyor?

İŞLEV

Her şeyin incelenebilir bir davranış amacı, rolü veya yolu olduğunun kavranmasıdır.

Rolü, ve davranışı analiz etme yeteneği, bazı şeylerin işleyiş yolları, tüm alanlar içinden öğrenmenin temelidir.

Davranış, operasyonlar, örnekler, rol, sistemler

Nasıl çalışır?

DEĞİŞİM

Bir durumdan diğerine hareket sürecidir. Evrenseldir ve kaçınılmazdır.

Öğrencilerin yaşamlarındaki değişim çok sık ve kaçınılmazdır. Onlar değişimin hızla gerçekleştiği bir dünyada büyümektedirler.

Uyum, değişiklik, dönemler ve düzen

Nasıl değişiyor?

GÖRÜŞ AÇISI

Bilgi sadece belirli bir alanın, bireyin veya grubun görüş açısından kurulmadığının kavranmasıdır.

Bu görüş ön yargılı yorumlara, diğer öğrencilerin görüş açılarını araştırmaya ve üzerinde düşünmeye savunulabilir yorumlar geliştirmeye karşı görüşler oluşturmak için seçilmiştir.

Özelik, gerçek düşünce, eğilim,önyargı, empati

Görüş açıları nelerdir?

 

SORUMLULUK

Olayların pasif gözlemcileri olmadığımızın fakat seçimler yapabileceğimizin ve yapmak zorunda olduğumuzun böyle yaparak bir farklılık oluşturulabileceğinin  anlaşılmasıdır.

Bu görüş öğrencilerde sorumluluğu tanımaya ve üzerine sorumluluk almaya ve olumlu davranmaya karşı eğilimi geliştirir.

Haklar, görev, sorumluluk, vatandaşlık, değerler, adalet, başlama yetkisi

Sorumluluğunuz nedir?

NEDEN SONUÇ

Olayların sadece oluşmasının değil  bazı nedensel ilişkilerinin ve sonuçlarının kavranması

Öğrencilere niçin sorusunu sordurmak harekete geçmelerini sağlamak ve olayların nedenlerinin ve sonuçlarının ne olduğunu anımsamalarında yardımcı olur.

Sonuçlar, düzenler, örnekler, etki

Niçin böyledir?

BAĞLANTI

Bireysel davranışların toplumu etkilediği bir dünyada yaşadığımızı kavramalarını sağlar.

Bu görüş hiçbir şeyin birbirinden bağımsız oluşamayacağını kavratır. Alanlar arası oluşan ilişkilerin bir diğerini etkilediğini gösterir. Her şey birbirine bağlıdır  ve etkileşim içindedir.

Sistem, ilşikiler

Diğerleriyle nasıl bağlantılıdır?

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

Bir şeyleri öğrenmenin birden fazla yolu olduğunun ve öğrenilenlerin üzerinde mantık yürüterek  yeni yöntemlerin oluşmasını sağlamanın önemli olduğunun kavranmasıdır.

Bu yolla öğrenciler ellerindeki bilgileri farklı alanlara uygulayarak araştırma yapmaya teşvik ediliyor. Öğrenmede kalıcılık ve devamlılık sağlanıyor.

Bilişsellik, neden, veri, inceleme, güvenirlik, geri bildirim ve bilgilerin devamı

Nasıl biliyoruz?

Ünite planlarını hazırlarken ve öğretmen sorularını belirlerken tabloda verilen davranışları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.