MATEMATİK MÜFREDATINI KULLANMANIN YARARLARI NELERDİR?

 

ÇOCUK İÇİN:

·         Matematik, çocuğun düşünme ve deneyimine daha sıkı bağlıdır.

·         Matematik, bütün çocukların yapabileceği bir şey olur.

·         Çocuklar hemen hemen matematikçi olarak görülür. Kendileri için matematiksel düşünür.

·         Çocuklar matematiğin farklı yönlerini birbirine bağlayabilir.

·         Matematik, müfredatın diğer alanlarıyla bağlantılıdır.

·         Çocukların birbirinden öğrenme ve yardım etme olasılığı fazladır.

·         Herkes matematiğin hayalini kurabilir ve üzerinde konuşabilir.

·         Matematik, toplama olmaktan çıkabilir.

·         Çocuklar kendi yaptıkları matematiği kontrol ederek, öğrenime aktif olarak katılabilir. (Matematiğin onları kontrol etmesi yerine)

·         Çocuklar daha bağımsızdır.

·         Ödül gerekmeden, çocuk matematiğe ilgi ve merak duyar.

·         Matematik, doğru ve yanlış yanıtlar olmaktan çıkar.

·         Çocuklar yaptıklarını değerlendirir, yorumlar, düşünür.

·         Çocuklar cesaretlenir ve kendi düşüncelerini dener.

·         “Çocukların başlattığı çalışmalar, çocuğu daha iyi motivasyona ve kavramaya yöneltir.”

(Non –Stotutory Guidance, 1989)

 

ÖĞRETMEN İÇİN:

·         Daha az sayıda öğrenci yardıma ihtiyaç duyar.

·         Gözlem ve değerlendirme yapmak için daha çok fırsat olur.

·         Matematik, öğrencinin yetenek düzeyiyle uyum sağlar.

·         Daha az disiplin, davranış problemleri olur.

·         Öğretmenin de gerçek matematiği öğrenmesi için fırsatı olur.

·         Her yanıtı bilmek zorunda değilsiniz. Öğrenciler açılar ve kendi kendilerini düzeltirler.

·         Her zaman materyal hazırlamak zorunda değilsiniz. (Öğrenciler genellikle hazırlar.)

·         Bir çeşit materyale bağımlı olunmaz. Çeşitlilik iyidir.

 

 

MATEMATİK ÇALIŞMALARI

A)     Sınıf Projeleri

·         Büyük modeller yapmak

·         Gerçek etkinlikler, olaylar düzenlemek

·         Gerçek problemleri çözmek

·         Gösteriler yapmak, sınıfı dekore etmek

·         Sınıf kitapları yapmak

·         Özel Alanlar, köşeler oluşturmak

 

 

B)      Günlük Etkinlikler

 

·         Sınıf yoklaması

·         Para toplama

·         Günlük etkinlikler düzeni

·         Toplantı grup saati

·         Doğum günleri

·         Bahçeye çıkma

·         Haberler zamanı

·         Soyunma zamanı

·         Küme oluşturma

·         Sıra olma

·         Kütüphane

·         Oyun

·         Şarkı söyleme

·         Yemek pişirme, hazırlama

·         Sınıfın toplanması

·         Hikaye okuma

·         Evde

 

MATEMATİĞİ ÖĞRETME YOLLARI

*Bir gün için, hiçbir şeye yanıt vermeyin.  Öğrencinin kendisinin bulması veya kendi yaptığının doğru olup olmadığını açığa çıkarması için yardımcı olacak yollar bulun.

*Bir gün için sorularınıza yoğunlaşın. Mümkün olduğu kadar açık uçlu sorular olsun. Araştırmalar sonucunda geleneksel sınıf öğretmeni, birbirine karşı ve muhalif sorulara kıyasla, daha çok olaylara dayanan, birbirine yaklaşan sorular sorar.

*Çocuğun düşünmesini sorularınızla yönlendirmekten vazgeçin. Nasıl düşündüklerini araştırın. Ve kendi fikirlerini denemeleri için destek olup fırsat verin

*Bir kitaptan bir etkinlik örneği alın. Çocukların düzenlemesine fırsat verin. Örneğin: istediği sayıları seçmesine.

*Bir araştırmayı veya problemi, ikişer kişilik gruplar halinde incelesinler. Çocukların fikirlerini keşfetmelerine yardımcı olun. Düzeyi zayıf öğrencileri de böyle bir çalışmaya almaktan çekinmeyin.

*Matematiği zayıf bulunan öğrencilerin araştırma yapmadaki başarısı bir çok öğretmeni şaşırtır.

*Matematiğin bölümlerine (örneğin; problem çözme için kara verme) yoğunlaşın. Öğrenciler gün boyunca yaptıkları etkinliklerde buna uygun çalışmaları fark etsinler.(Zaman zaman neye dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatın)

*Birlikte oynayan iki çocuğu gözleyin. Gözlediğiniz matematik düşünceyi kaydedin. (Karar verme, hayal kurma, mantık yürütme, tahmin etme, planlama, yeni yollar deneme, kaydetme.)

*Sınıfla veya grupla beyin fırtınası düzenleyin. Herkes bir toplantı, bir konu, bir gösteri, bir gezi, v.b hakkında bir çok fikir üretsin. Sınıfın problemleriyle ilgili çözüm önerileri getirmelerini isteyin. Bazı çocukların fikirlerini kullanın.

*Meslektaşlarınızla bir araya gelin. Bir problemi, oyunu ikinizde kendi sınıflarınızda uygulayın. Sonuçlarını tartışın.

*Bazı öğrencilere başka matematik öğretmenleriyle çalışmayı önerin. Meslektaşınızla birlikte plan yapın ve daha sonra uygulama üzerine konuşun.

*Gün boyunca çocukların sorularını kaydedin. Sonra soru çeşitlerini açıklayın. Bağımsız öğrenme için en kötü ve en iyi sorulara yoğunlaşın.

*Günlük hayattaki matematiği kullanın. Örneğin;Alışveriş,bir amaçla anket düzenleme, sonra bütün matematik deneyimlerini çalışma programında planlayın, belirtin

*Geride durma, gözlemleme, dinleme, değerlendirme, yansıtma, eğlenme, dinlenme için zaman ayırın.

*Matematik daha iyi öğrenilebilir duruma gelir. Çünkü, öğrenciler size eskisi kadar bağımlı değildir.

*Her etkinlikte belirli şeyler öğretildiği için sıkıntı yaşanmaz.

 

MATEMATİK MÜFREDATINI KULLANMAK İÇİN 10 ALTIN KURAL

1.        Öğretmen açık uçlu sorular sorar. Böylece öğrenciler kendi fikirlerini ortaya koyarlar ve kendi kararlarını verirler.

2.        Matematik etkinliklerine katılım açıktır.

3.        Matematik öğrencinin deneyimleriyle (hayali ya da gerçek)  ilişkilidir.

4.        Öğrenciler çeşitli ortamları kullanırlar. (Matematik araçları, her gün kullanılan eşyalar, hayali canlandırmalar, sınıf içi ve bahçe ortamı, öğrencilerin kendileri, bilgisayar, programlanabilen oyuncaklar.)

5.        Öğrenciler kendi yaptıkları çalışmayı kaydederler.

6.        Matematik tartışmalarını artırmak. (öğrenciler arasında, öğrenci- öğretmen arasında)

7.        Hatalar, problemler, karışıklıklar, tartışma alanları, yansıtmalar, kendilerini değerlendirme, yeni düşünceleri araştırma, ve doğrulama araçları olarak görülür ve kabul edilir.

8.        Problem çözme ve araştırma etkinlikleri matematiksel düşünme ve çalışma yolları amaçlarıyla yapılır. Kesin sonuçlar önemli değildir.

9.        Matematik etkinlikleri öğrencilerin belirleyebileceği ve bileceği bir amaç için yapılmalıdır.

10.     Öğrenciler; yıldız verme, aferin... gibi ödüllerden değil etkinlik ve matematikten etkilenir. İlgi duyar, motive olur.

.