BİRAZ DA DÜŞÜNELİM?

 

 

1.       Oya’nın kalemlerinin sayısı, Bora’nın kalemlerinin sayısının iki katıdır. Oya, Bora’ya iki kalem verirse kalemlerinin sayısı eşit oluyor. Oya ve Bora’nın kalemlerinin sayısını bulabilir misiniz?

 

 

2.     Neslihan’ın yaşı Melisa’nın yaşının 3 katıdır. 6 yıl sonra Neslihan’ın yaşı Melisa’nın yaşının 2 katı olacaktır. 6 yıl sonra Neslihan ve Melisa’nın yaşları toplamı  kaç olacaktır?

 

3.     Bir kalem ve bir silginin fiyatı 400 000 liradır. Kalemin fiyatı, silginin fiyatından 200 000 lira fazla olduğuna göre silginin fiyat ne kadardır?

 

4.     Aynı iş gücündeki 4 mobilyacı düz bir tahtaya 4 dakikada 4 çivi çakmaktadırlar. Aynı iş gücüne sahip 80 mobilyacı, 80 çiviyi düz bir tahtaya kaç dakikada çakarlar?

 

5.     Her gece kaç saniye uyuyorsunuz?

 

6.     3 tane aynı rakam ve toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi birini kullanarak 20 sayısını elde edebilir misiniz?

 

7.     Saat kadranını öyle üç parçaya ayırınız ki her parçadaki sayıların toplamı 26 olsun.

 

8.     Madeni bir para ile kağıt bir paranın toplamı 300 000 liradır. Madeni para kaç liradır?

 

9.     Zeynep’in boyu 126 cm.dir. Deniz ise ondan 22 cm. daha uzun boyludur. Melisa Zeynep’ten 4cm uzun boylu olduğuna göre Zeynep, Deniz ve Melisa’nın boylarının uzunluklarını bulunuz.

 

10.  A ve C birbirinden birer rakam olmak üzere aşağıdaki eşitliği gerçekleyebilir misiniz?

AxCxAC=CCC

11.   5 tane 5 ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden herhangi birisini kullanarak eşitliği sağlayabilir misiniz? Bu eşitliği sağlamak için 3 değişik yol bulabilir misiniz?

5    5     5     5     5 =100    

 

 

12.  Dokuz tane 4 ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden birisini kullanarak 2000 sayısını elde edebilir misiniz? Bu işlemi gerçekleştirmek için bir yol vardır.

4  4  4  4  4  4  4  4  4 =2000

 

13.  +=

-=

=´

Kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarından birisini yazarak eşitliği gerçekleyebilir misiniz?

 

14.   AB

     ´ C

     ____

       DE

    + FG

   _____

      HI

Her harf bir rakamı göstermek üzere A,B,C,D,E, F,G,H,I harflerini bulabilir misiniz?