Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 9

KONU: ORAN VBE ORANTI

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:                                                   SÜRE: 6

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Yaşamımızda her şeyi birbiriyle ölçüsel olarak karşılaştırırız.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Oran ve orantının sorgulanması,

2.        Orantı kullanarak problem çözümünün sorgulanması,

3.        Plan ve ölçeğin sorgulanması,

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler,harita, renkli boya kalemleri

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

 

 

 

 

 

 

İŞLEV

2

4

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

3

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

6

 

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

7

8

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

5

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

9

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Oran nedir? Neleri oranlayabiliriz?

2.        Oranın birimi niçin yoktur?

3.        Orantıya bir örnek verebilir misiniz ?

4.        Orantı çeşitleri nelerdir?

5.        Orantı kullanarak problem çözebilir miyiz?

6.        Plan yapmanın faydası var mıdır?

7.        Uzaklık ile ölçek arasında ne fark vardır?

8.        Verilen gerçek uzunluğu planda verilen uzunlukla karşılaştırınız?

9.        Harita üzerinde verilen iki nokta arasına karşılık gelen gerçek uzunluğu nasıl hesaplarız?

ÖĞRENCİ SORULARI:   

    

 

 

4. AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Sınıfa dağıttığımız hayvan figürlerini türlerine göre ayırıp karşılaştırma yaptıralım. Örneğin, 5 balık ile 7 balığı oranlasınlar. 5 balık ile 7 kuşun oranlanamayacağını gösterelim. Aynı birimle ölçülmek koşuluyla iki çokluk arasında oran yazılabileceğinin kavratılması. Öğrencilere daha önce oran ile ilgili kavramlarla  nerelerde karşılaştıkları sorularak örnekler verdirilecek. ( Meyve suyu ekstrelerinin şişelerinin üzerinde yazılan yazılar, deterjan kutuları üzerindeki açıklamalar v.s.)

 

2.        İki oranın orantı oluşturduğu verilen örnekler kullanılarak kavratılır. Orantı çeşitleri ve orantı ile ilgili problemler çözdürülür.

3.        Öğrencilerin hepsinden bir günlerini planlamaları istenir. Planı hazırlarken neler yaptıkları sorulur. Plan yapmanın yararları tartışılır. Harita  üzerinde ölçek ve gerçek uzunluk üzerinde çalışma yaptırılır. Farklı öğrencilere sınıfın planı, okulun planı, evinin planı, sokağının planı v.s. yaptırılır.

5.AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

1.         Öğrenciler objeler arasında karşılaştırma yapabiliyorlar mı  gözlenir.

2.        Objelerle ölçüler  arasında bağlantı kurabiliyorlar mı?

3.        Oran ve orantı arasındaki ilişkiyi kavramışlar mı.

 

4.        Plan yapabiliyorlar mı.

 

1.        Kavrama ve düşünme becerisi, el becerisi

 

2.        Uygulama, sorumluluk

 

3.        Analiz, sentez, işlem yapabilme becerisi, dönüşümlü düşünce

4.        Uygulama, dönüşümlü düşünce

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.