Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 8

KONU: ÖLÇÜLER

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:                                                   SÜRE: 26

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Yaşamımızın her evresinde kullandığımız her şeyi ölçeriz. Bilgilerimizi de notla değerlendirerek ölçeriz.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Ölçmenin sorgulanması,

2.        Uzunluk ölçüsü birimleri ve aralarındaki ilişkilerin sorgulanması,

3.        Üçgenin karenin ve dikdörtgenin çevrelerinin hesaplanmasının sorgulanması,

4.        Alan arazi ölçü birimleri ile aralarındaki ilişkinin sorgulanması.

5.        Karenin, dikdörtgenin ve dik üçgenin alanının hesaplanmasının sorgulanması,

6.        Hacim ölçüleri birimlerinin ve aralarındaki ilişkinin sorgulanması,

7.        Küpün ve dikdörtgenler prizmasının hacimlerinin hesaplanmasının sorgulanması,

8.        Sıvı ölçüsü birimlerinin ve aralarındaki ilişkinin sorgulanması,

9.        Kütle ölçüsü birimlerinin ve aralarındaki ilişkinin sorgulanması,

10.     Zaman ölçüsü birimlerinin ve aralarındaki ilişkinin sorgulanması,

11.     Zaman ölçüleri ilgili problemlerin sorgulanması.

 

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, cetvel, pergel,deterjan kutuları, şişeler, yağ tenekeleri, saat,terazi, gramlar

 

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

2

3

10

 

 

 

İŞLEV

1

3

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

6

12

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

4

11

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

5

8

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

7

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

9

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Ölçme nedir? Neleri ölçebiliriz?

2.        Ölçme ve sayma arasında fark var mıdır?

3.        Ölçmede hata ve güvenirlik ifadesinden ne anlıyorsunuz ?

4.        Uzunluk, alan ve hacim ölçüsü arasında ne fark vardır?

5.        Masanın çevresini hangi birim ölçüsü ile nasıl ölçersiniz?

6.        Defterinizin ağırlığını nasıl ölçersiniz?

7.        Sınıfınızın hacmini nasıl bulursunuz?

8.        Arazi ve alan ölçüleri arasında ne fark vardır?

9.        Sıvı ölçü birimleri ile hacim ölçüleri arasında nasıl bir fark vardır?

10.     Kütle ölçü birimleri ile sıvı ölçü birimlerini karşılaştırınız?

11.     Zamanı neyle nasıl ölçeriz?

12.     Yüzyıl size ne anlatıyor?

ÖĞRENCİ SORULARI:   

    

 

 

4. AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Sınıfı bir bakkal dükkanına çevirebiliriz. Deterjan kutuları, yağ tenekeleri, süt kutuları, su şişeleri ölçme için bize ne gerekli hepsinden birer örnek oluşturur tüm ölçme ile ilgili öğreteceklerimizi dramatize ederek öğretebiliriz.

2.        Her öğrenci oturduğu sıranın uzunluğunu genişliğini ölçer, arkadaşlarının ölçüleri ile karşılaştırır. Kare dikdörtgen ve üçgenin çevreleri ölçtürülür. Yaptıkları işlemler anlattırılarak  kompozisyon biçiminde yazdırılır.

3.        Alan ölçüleri ve arazi ölçüleri arasındaki farklar sınıfın alanı ölçtürülür, bahçenin alanı ölçtürülür ve karşılaştırma yaptırılarak  kavratılır. Kare dikdörtgen ve üçgenin alanı kağıttan şekil çizdirilerek buldurulur. Filozof  Ta' nın yapmış olduğu aşağıdaki çalışma yaptırılabilir. Matematikçi Ta, öğrencilerine çok düzensiz bir şekil çizdi ve onlara bu şeklin alanını hesaplamayı ödev olarak verdi. Öğrenciler şekli üçgenlere, dörtgenlere, dairelere ve alanı hesaplanabilir başka şekillere böldüler ama içlerinden hiç biri düzensiz şeklin alanını kesin olarak hesaplamayı başaramadı. Bunun üzerine üstad Ta, bir makas aldı, şekli keserek bir tartıya koyup tarttı, öteki kefeye de alanı kolayca hesaplanabilen bir dikdörtgen koydu.  Sonra kefeler aynı düzeye gelene değin dikdörtgenden parçalar kesti. Üstad Ta, şekilleri yalnızca şekillerle karşılaştıran öğrencilerin tersine alanı hesaplanacak şekli ağırlığı olan bir parça kağıt olarak ele alıp tartmış, böylece kurallara aldırmaksızın ödevi gerçek bir ödev niteliğinde görerek  yerine getirmiştir.

4.        Dikdörtgen, küp şeklindeki cisimlerin hacimleri ölçtürülür. Hacim ölçü birimleri karşılaştırılır.  Metreküpün as katları ve üs katları buldurulur.

5.        Süt şişeleri , yağ kutuları ve su şişeleri ile sıvıların ölçü birimleri kavratılır. Sıvı ölçü birimleri karşılaştırılır. Sıvı ölçü birimlerinin birbirine çevirmesi işlemlerle kavratılır.

6.        Kütle ölçü birimleri terazi ve gramlar kullanılarak kavratılır. Ağırlık ölçü birimlerinin birbirine çevirmesi yaptırılır.

7.        Zaman ölçüsü saat kullanılarak kavratılır. Ölçü birimleri ve birbirine çevrilmesi problemlerle incelenir.

5.AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

1.         Öğrencilerin yaptıkları aktiviteler  gözlenir.

2.        Objelerle ölçüler  arasında bağlantı kurabiliyorlar mı?

3.        Ölçmenin yaşamlarında ne denli yeri vardır.

 

4.        Ölçme ile ilgili bir öykü yazmaları istenir.

 

1.        Kavrama ve düşünme becerisi, el becerisi

 

2.        Uygulama, sorumluluk

3.        Analiz, sentez, işlem yapabilme becerisi, dönüşümlü düşünce

4.        Uygulama, dönüşümlü düşünce

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.