Make your own free website on Tripod.com

8. SINIF MATEMATİK  DERSİ ÜNİTE PLANLARI

 

ÜNİTE 5

KONU: YÜZEY ÖLÇÜLERİ VE HACİMLER

DERS : MATEMATİK                                                        SINIF:    8. Sınıflar                SÜRE: 26 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

Temel Fikir:  Yaşadığımız evren hacimlerden oluşmuştur. Eni, boyu, yüksekliği olan her madde evrende bir yer kaplar.

a)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Dik prizmaların özelikleri, alanları ve hacimlerinin   sorgulanması,

2.        Piramidin, dik koninin ve kürenin alanların ve hacimlerinin  sorgulanması,

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, dama tahtası ve taşları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, prizmalar, küpler, piramitler , küreler, top, deterjan kutuları, renkli boya kalemleri, makas, tutkal

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

 

ŞEKİL

1

2

 

 

 

 

 

İŞLEV

1

6

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

5

7

12

13

 

 

 

DEĞİŞİM

6

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

3

14

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

7

8

10

11

 

 

 

SORUMLULUK

4

9

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

10

11

14

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Prizma nedir? Çevrenizden örnek verebilir misiniz?

2.        Prizmanın yan yüzlerini, ayrıtlarını ve tabanlarını gösterebilir misiniz?

3.        Prizmaların köşelerini, ayrıtlarını ve yüzlerini sayarak bunlar arasındaki bağıntıyı nasıl yazarsınız?

4.        Tabanlarına göre prizma çeşitleri nelerdir?

5.        Dikdörtgenler prizmasının küpün, üçgen dik prizmanın, silindirin, kare dik prizmanın, düzgün altıgen prizmanın ayrıt sayılarını, tabanlarını, yanal yüzlerini ve çevrelerini bulunuz.

6.        Açık şekillerinden yararlanarak dik prizmaların çevrelerini ve alanlarını bulunuz. Alanlar ilgili bağıntıları açıklayınız.

7.        Dik prizmaların hacmi nasıl hesaplanır?

8.        Dikdörtgenler prizmasının ve küpün cisim köşegenini nasıl bulursunuz?

9.        Çevrenizden  piramit, koni ve küreye hangi örnekleri verebilirsiniz?

10.     Kare dik piramidin açık şeklini çizerek çevresini ve alanını bulunuz.

11.     Dik koninin kapalı ve açık şeklini çizerek ana doğrusunu, yan yüzünü ve tabanını gösteriniz. Taban yarıçapı ve yüksekliği verilen dik koninin ana doğrusunu ve alanını nasıl hesaplarsınız?

12.     Kürenin alanının nasıl hesaplarsınız?

13.     Kare dik piramit, koni ve kürenin hacmini nasıl hesaplarsınız?

14.     Büyük dairelerinden birinin alanı verilen kürenin hacmini nasıl hesaplarsınız?

ÖĞRENCİ SORULARI:       

4.       AŞAMA : EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba renkli kartonlar dağıtılır. Prizmaların açık ve kapalı şekilleri yaptırılır.

Şekiller üzerinde ayrıtların, köşelerin, yüzlerin sayıları buldurulur. Bunların sonucunda Euler Bağıntısı elde ettirilir. Taban, ayrıtlar ve yüzler ile ilgili  özelikler belirlenir.  Sınıflarından prizmaya örnek verdirilir. Tabanlarına göre prizma çeşitleri buldurulur. Dik prizmanın yüksekliği, taban çevresi, ayrıtı ve yan ayrıtı buldurularak özelikleri belirlenir. Sonra grupların çalışmaları  değiştirilir. (İstasyon Çalışması)

2.        Açık şekillerinden yararlanarak dik prizmaların alanı hesaplanır. İkili çalışma yaptırılarak alan ile ilgili problemler üretilir. Çözümleri yaptırılır. Sonra ikili gruplar değişerek çalışmalarını birbirlerine anlatırlar.

3.        Daha önce hazırlamış oldukları dik prizmaların boyutlarına göre hacimleri buldurulur. Öğrencilere kareli kağıtlar dağıtılır. Bu kareli kağıtlardan dikdörtgenler prizması , küp ve üçgen prizmalar oluşturmaları istenir. Kareli kağıtların küçük karelerini birim olarak kullanmaları ve bundan yararlanarak hacimleri hesaplamaları istenir.  Cisim köşegeni şekiller üzerinde gösterilerek uzunlukları buldurulur.

4.        Çevreden kare piramit, koni ve küreye örnek verdirilir. Renkli kartonlarla piramit, koni yaptırılır. Açık ve kapalı şekilleri çizdirilir. Alan ve hacim ile ilgili uygulamalar yaptırılır.

 

5.    AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

 

1.        Öğrencilerin yapmış olduğu grup çalışmaları ve yaptıkları şekiller incelenecek. Şekillerle kavramlar arasında ilişki kurup kurmadıkları gözlenecek.

2.        Alan ve hacimlerle ilgili uygulamaları yapıp yapamadıkları incelenecek.

3.        Nedenler ile sonuçlar arasındaki ilişkinin kavranıp kavranmadığı, öğrenilen konunun yaşam ile bağlantı kurulup kurulmadığı izlenecek.

 

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi öğrenme, anlama, transfer etme ve dönüşümlü düşünce, uygulama

2.        Anlama, gözlem, anlama,analiz,sentez,transfer etme bilgiyi kullanma, , uygulama

3.        Gözlem, uygulama, bağlantı kurma, değişim, neden- sonuç ilişkisi,dönüşümlü düşünce, analiz, sentez

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?