Make your own free website on Tripod.com

8. SINIF MATEMATİK  DERSİ ÜNİTE PLANLARI

 

ÜNİTE 4

KONU: PERMUTASYON VE OLASILIK

DERS : MATEMATİK                                                        SINIF:    8. Sınıflar                SÜRE: 10 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

Temel Fikir: 1.  Yaşamımızda belli bir düzen vardır. Yapacağımız tüm işleri belli bir sıraya göre yaparız.

                     2.   Kesinlikte hoşlanırız ama herkesin yaşamında olabilirlikler önemli yer tutar.

a)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Permutasyonun  sorgulanması,

2.        Olasılığın sorgulanması,

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, dama tahtası ve taşları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

 

ŞEKİL

1

3

4

 

 

 

 

İŞLEV

8

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

2

9

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

2

3

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

5

6

7

10

11

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

12

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Kaç türlü sayma yapılır?

2.        Saymanın temel ilkesi olan genel çarpma özeliği nedir?

3.        1 en 6 ya kadar ardışık doğal sayıların çarpımı nasıl gösterilir? Faktöriyel ne demektir?

4.        0! ve 1! nedir? Açıklayınız.?

5.        Permutasyon ne demektir? Örnek vererek açıklayınız.

6.        n elemanlı bir kümenin r elemanlı permutasyonlarını nasıl bulursunuz?

7.        n elemanlı bir kümenin çembersel permutasyonunu nasıl bulursunuz?

8.        Olasılık sözcüğünden ne anlıyorsunuz? Yapılan bir deneyin sonucunu tahmin edebilir misiniz?

9.        Bir deneyde örnek uzay ve olay ne demektir? Bir olayın olasılığını nasıl bulursunuz?

10.     Bir olasılık hangi sayılar arasında değerler alır? Kesin olay, imkansız olay nedir?

11.     Bir olayın olasılığı ve olma olasılığı arasında bir ilişki var mıdır? Bir olayın olmama olasılığı ile olma olasılığı arasında nasıl bir ilişki vardır?

12.     A∩B=Øiken A veya B olayının olasılığını nasıl bulursunuz?A∩B≠Ø iken A veya B olayının olasılığını nasıl bulursunuz?  A ile b olayları bağımsız ise olasılıklarını bulmak için ne gibi bir yol izlersiniz?

ÖĞRENCİ SORULARI:       

4.       AŞAMA : EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ayrı ayrı karayollarının düzenlemiş olduğu yol haritası verilir. Harita üzerinde iki il seçmeleri istenir. Bu iki ilden birbirine kaç değişik yolda gidebilecekleri buldurulur. Her gruba renkli figürlerden değişik sayıda verilir. İkili üçlü gruplar oluşturmaları istenir. Bu grupları kaç değişik biçimde oluşturduklarını incelemeleri söylenir. Bunun gibi farklı bir çok aktivite oluşturulabilir. Bu aktiviteler sonucunda saymanın temel ilkesi verilir. Mıknatıslı rakamlarla  iki basamaklı üç basamaklı doğal sayılar yazdırılabilir.  Faktöriyel kavramı verilir.

2.        Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba ayrı ayrı renkli plastik  şekiller dağıtılır. Gruplara dağıtılan her biri farklı renkte ve farklı sayıda olan şekilleri öğrencilerin yan yana sıralamaları istenir. Bu sıralamayı kaç değişik şekilde yapabileceklerini bulmaları ve arkadaşlarına anlatmaları istenir. Bu  çalışma değişik aktivitelerle yaptırılabilir. Öğrencilere kendi aralarında sıralama yaptırılır.

3.        Okul içindeki herhangi bir yerde bir yuvarlak masaya 3, 4, 5 öğrenci oturtulur. Bu oturma şekillerinin kaç değişik biçimde olacağı buldurulur.

4.        Olasılık sözcüğünün günlük yaşamda hangi anlamlarda ve nerelerde kullanıldığı öğrencilere sorularak bir tartışma başlatılır.  Meteoroloji, bir ailenin elektrik sarfiyatı, su sarfiyatı, spor gibi bir çok alanlardan örnekler verilebilir, ayrıca öğrencilere araştırma yaptırılabilir.

5.        Bir torbaya renkli bilyeler konu ve torbanın içinden bilyeler çektirilir. Her farklı bilyenin çekilmesi kaydedilir ve sonra olasılığı veren bağıntı ile sonuç buldurulur. Yapılan iki çalışma karşılaştırılır. Değerlendirme yaptırılır. Konu ile ilgili çok sayıda aktivite yapılabilir.

 

5.    AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

 

1.        Öğrencilerin yapmış olduğu grup çalışmaları ve sunumları gözlenecek.

2.        Kavramların ve kavramlarla ilgili olguların kavranıp kavranmadığı izlenecek

3.        Nedenler ile sonuçlar arasındaki ilişkinin kavranıp kavranmadığı, öğrenilen konunun yaşam ile bağlantı kurulup kurulmadığı izlenecek.

 

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi öğrenme, anlama, transfer etme ve dönüşümlü düşünce, uygulama

2.        Anlama, gözlem, anlama,analiz,sentez,transfer etme bilgiyi kullanma, , uygulama

3.        Gözlem, uygulama, bağlantı kurma, değişim, neden- sonuç ilişkisi,dönüşümlü düşünce, analiz, sentez

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?