Make your own free website on Tripod.com

8. SINIF MATEMATİK  DERSİ ÜNİTE PLANLARI

 

ÜNİTE 2

KONU: HARFLİ İFADELER VE DENKLEMKLER

DERS : MATEMATİK                                                      SINIF:   8. Sınıflar               SÜRE: 36 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Yaşamımıza yön veren bir çok nesneyi sayılarla ifade edebiliriz.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Harfli ifadeler ve harfli ifadelerle yapılan işlemlerin sorgulanması,

2.        Pascal Üçgeni ve Binom Açılımının  sorgulanması,

3.        Özdeşlikler ve çarpanlara ayırmanın sorgulanması,

4.        Birinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklemlerin sorgulanması,

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, dama tahtası ve taşları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, bilyeler,cam kavanoz.

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

 

ŞEKİL

1

6

11

 

 

 

 

İŞLEV

2

3

5

8

11

 

 

SEBEP – SONUÇ

4

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

4

9

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

7

8

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

6

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

9

12

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

10

12

13

14

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Harflerle ifade edebildiğimiz her şeyi sayılarla da ifade edebilir miyiz?

2.        Harfli ifadelerdeki  benzer terimler için ne söylersiniz? Harfli ifadelerle toplama, çıkarma, çarpma yapmak için hangi işlemleri yapmalıyız?

3.        Benzer olan harfli ifadeleri nasıl çarparız?

4.        Çok terimli harfli iki ifadeyi nasıl çarparız? İşlemi sonuçlandırmak için yapılan uygulamayı anlatınız.

5.        Binom açılımı ne demektir? Pascal üçgeni  ne işimize yarar?

6.        Özdeşlik sözcüğünden ne anlıyorsunuz?  Eşitlik ile özdeşlik arasında bir fark var mıdır?

7.        Özdeşlikle denklem arasında ne fark vardır ? Verilen bir eşitliğin özdeşlik veya bir denklem olduğunu nasıl anlarız?

8.        Çarpanlara ayırma ne demektir? Ne işimize yarar? Verilen ifadeleri nasıl çarpanlarına ayırırsınız?

9.        Bir sayıyı asal çarpanları türünden yazabilir misiniz? Harfli ifadeleri çarpanlara ayırabilir misiniz?

10.     Çarpanlara ayırma için belli kurallar oluşturabilir miyiz? Bu kurallar hangileridir? Örnek vererek açıklayınız.?

11.     Birinci dereceden bir bilinmeyenli  denklem ne demektir? Böyle bir denklemin çözümünü nasıl yaparız?

12.     Çözümü yapılmış olan bir denklemin doğruluğunu nasıl gösteririz? 

13.     Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemle çözülebilecek olan bir problemin denklemini nasıl yazarız ve çözümü için izleyeceğimiz yollar nelerdir? Örnekle gösteriniz.?

14.     Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemi örneklerle açıklayınız. Bir problem yazarak birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem kurabilir misiniz?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

1.        Sayıları harflerle niçin gösteririz?

2.        Hartfli ifadelerle işlem yaparken kolay bir yol var mıdır?

3.        Harfli ifadeleri birbirleriyle nasıl çarparız?

4.        Niçin harfli ifadeleri çarpanlarına ayırırız?

5.        Çarpanlarına ayırma için kurallar var mı? Nasıl ezberleyeceğiz?

6.        Denklem kurma ne demektir? Her problemi denklemle çözebilir miyiz?

7.        Denklemi doğru çözdüğümü nasıl anlayacağım?

8.        İki bilinmeyenli denklemleri nasıl çözeriz?

4.       AŞAMA : EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrencileri gruplara ayırırız. Her gruba renkli kartonlar dağıtılır. Renkli kartonlar üzerine çeşitli geometrik şekiller çizdirilir. Bu şekillerin kenarlarını harflerle ifade etmeleri söylenerek, çevrelerini bulmalarını isteyebiliriz. Matematik sembollerle verilen ifadeleri cümle kurarak ifade etmelerini isteriz. Harfli ifadeler vererek harflerin bilinene değerlerine göre sayısal değerleri buldurulur.  

2.        Hayvan, çiçek ve değişik figürler olan küçük plastik oyuncaklar gruplara dağıtılır. Aynı olanlardan kümeler oluşturulur. Hangileri arasında toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri yapılabilir tartışılır ve benzer terim kavramı verilir. Bu yaptıkları işlemleri harflerle ifade etmeleri istenir. Harfli ifadelerin sayısal değerlerinin bulunabilmesi için şekillerden yararlanılabilir.

3.        Rasyonel sayılardaki işlemlerin özeliklerinden yararlanılarak verilen bir ifadenin kısa yoldan çözümünün nasıl yapılacağı  örneklerle yapılması istenir.

4.        Renkli kartonlara Pascal Üçgeni yaptırılır. Her satırdaki elemanın bir önceki satırdaki ardışık iki elemanın toplamı olduğu (Birler hariç) olduğu gösterilir. İki terimli ifadelerin Pascal Üçgenine göre açılımı verilir.

5.        Eşitlik ve özdeşlik arasındaki ilişkiyi anlatmak için öğrencilere farklı uygulamalar dağıtalım. Bu uygulamalardaki benzer ve farklı olanlarını bulduralım. Bunun için değişik aktiviteler üretebiliriz. İki kefesinde silindirler, prizmalar ve küplerle dengede olan terazi şekilleri veririz. Sonra bir kefesinde silindir, küp, prizma olan bir terazinin dengeye getirilmesi için diğer kefeye hangi cisimleri konulması istenir. Bu eşitlik için bir örnek oluşturabilir.

6.        Özdeşliklerden yararlanarak ve çarpanlarına ayırma kurallarından yararlanarak çarpanlarına ayırma benzetme yoluyla kavratılır. Taklit yaparak öğrenecekleri, kitaptaki çözümleri, öğretmenin ve arkadaşlarının çözümlerini taklit ederek sonuca ulaşacakları söylenir.

7.        Denklem kurma ve birinci dereceden denklemlerin çözümleri sınıf çalışması ve bu çalışmaların sınıfta sunumu yaptırılarak incelenir.

 

5.    AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

 

1.        Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar gözlenecek her öğrencinin çalışması not edilecek.

2.        Öğrendiklerini uygulayıp uygulayamadıkları belirlenecek.

3.        Pascal Üçgeni, özdeşlikler ve çarpanlarına ayırma konularında benzeterek çözüm yapıp yapamadıkları izlenecek.

4.        Öğrendiklerinin ne kadarını çevreleriyle bağlantı kurdukları ve yaşamlarına taşıdıkları belirlenecek

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi öğrenme, anlama, transfer etme ve dönüşümlü düşünce,el becerisi

2.        Uygulama, gözlem, anlama,analiz,sentez

3.        Gözlem, uygulama, dönüşümlü düşünce, bilgiyi kullanma

4.        Gözlem, analiz, sentez, dönüşümlü düşünce, uygulama

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?