Make your own free website on Tripod.com

8. SINIF MATEMATİK  DERSİ ÜNİTE PLANLARI

 

Üniteler

Hedef sayısı

Davranış Sayısı

Süre

Oranı(%)

1. Gerçek (Reel) Sayılar

6

37

24

17

2. Harfli ifadeler ve denklemler

6

49

36

25

3. Orantılı doğru parçaları ve benzer üçgenler

14

94

36

25

4. Permütasyon ve Olasılık

2

18

10

7

5. Yüzey Ölçüleri ve Hacimler

6

43

26

18

6. Matematik Sistemler

3

28

12

8

TOPLAM

37

269

144

100

 

 

ÜNİTE 1

KONU: GERÇEK (REEL) SAYILAR

DERS : MATEMATİK                                                              SINIF:    8. Sınıflar               SÜRE: 24 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

1.        AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: yaşamda duygularımız dahil her şeyi paylaşabiliriz. Paylaştığımız her şeyi sayılarla ifade edebilir miyiz?

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Rasyonel sayılar ve özeliklerinin sorgulanması,

2.        Rasyonel sayılarda işlemlerin özeliklerinin sorgulanması,

3.        İrrasyonel sayıların sorgulanması,

4.        Karekök alma ve kareköklü sayılarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinin sorgulanması,

2.        AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, dama tahtası ve taşları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, bilyeler,cam kavanoz.

AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

 

ŞEKİL

2

11

12

 

 

 

 

İŞLEV

4

5

6

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

13

14

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

7

8

9

10

 

 

 

BAĞLANTI

3

 

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

7

9

10

 

 

 

 

SORUMLULUK

1

2

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

2

3

12

13

14

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Tam sayılar tüm gereksinmelerimizi karşılıyor mu?

2.        Rasyonel sayılar tüm gereksinmelerimizi karşılıyor mu? Hangi sayılar rasyonel sayıdır?

3.        Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar arasında nasıl bir bağlantı vardır? Bu ilişkiyi sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.

4.        Rasyonel sayılar kümesinde yaptığınız toplama ve çarpma işlemlerinin özeliklerini bulunuz.?

5.        Rasyonel sayılar kümesinde çıkarma ve bölme işlemlerinin özeliklerini gösteriniz?

6.        Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri birlikte verilirse işlem sırasına göre işlemi nasıl yaparsınız? İşlem özeliklerinden yararlanarak kısa yoldan sonucu nasıl bulursunuz?

7.        Rasyonel sayıların dört işlemini içeren bir ifadede verilmeyen terim veya terimleri bulabilir misiniz ?

8.        Rasyonel sayılar sayı doğrusunu doldurur mu? İki rasyonel sayı arasında üçüncü bir rasyonel sayıyı nasıl yerleştirirsiniz?

9.        Bir rasyonel sayının ondalık açılımını nasıl bulursunuz?  Devirli ondalık açılım ne demektir? Her rasyonel sayının bir ondalık açılımı var mıdır?

10.     Devirli ve devirli olmayan her ondalık sayı rasyonel sayı olarak yazılabilir mi? Devirli olmayan ondalık açılımlar bir rasyonel sayı mıdır?

11.       sayısının irrasyonel sayı olup olmadığını nasıl gösterirsiniz? Rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar kümesinin oluşturduğu kümeyi tanımlayarak sayı doğrusunda gösteriniz.

12.     Karekök alma işlemi ne demektir? Nasıl karekök alırız? 

13.     Her sayının karekökünü alabilir miyiz?

14.     Kareköklü sayılarla toplama,çıkarma ve çarpma işlemlerini nasıl yaparız?

ÖĞRENCİ SORULARI:             

1.        Rasyonel sayılardan başka sayılar var mı?

2.        En büyük ve en küçük rasyonel sayılar hangileri?

3.        Gerçek sayılar sayı doğrusunu doldurur mu?

4.        Her sayının karekökü var mıdır?

5.        Köklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yapabilir miyiz?

6.        Köklü sayılarla problem yazabilir miyiz?

7.        Köklü sayıları nerede kullanırız?

8.        Reel sayılardan başka sayı sistemleri var mıdır?

9.        Sonsuz ne demektir? Sayı değeri var mıdır?

AŞAMA : EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrencileri gruplara ayırırız. Her gruba cam bardak, bilyeler ve kum taneleri dağıtırız. Bilyeler doğal ve tam sayıları göstersin. Cam bardağı bilyelerle doldursunlar. Cam bardak ise sayı doğrusunu göstermektedir.  Bilyelerin cam bardağı doldurup doldurmadığı buldurulur. Sonra kum taneleri bardağa doldurulur. Kum taneleri rasyonel sayıları ifade etmektedir. Sonra bardağa su doldursunlar . Su da gerçek sayıları ifade etsin. Cam barak içinde bu işlemler sırasında oluşan olayları sayılarla ifade edilmesini sağlayalım.

2.        Öğrencilere renkli kartonlar dağıtılır. Karton üzerine sayı doğrusu çizdirilir. Sayı doğrusu üzerinde tam sayılar, rasyonel sayılar ve gerçek sayıların nasıl gösterileceği istenir. Sayı doğrusu da kullanılarak tam sayılarda ve rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yaptırılır.

3.        Rasyonel sayıların işlem özeliklerinden yararlanılarak verilen bir ifadenin kısa yoldan çözümünün nasıl yapılacağı  örneklerle yapılması istenir.

4.        İrrasyonel sayıların varlığı sayı doğrusu kullanılarak gösterilir. Sayı doğrusu üzerinde           

Karekök (2)Sayısının varlığı incelenir. Bunun için her öğrenciye renkli kartonlar dağıtılır. Sayı doğrusu    üzerine       sayısı çizdirilir. Karesi 2 olan bir rasyonel sayının olmadığı gösterilir.

5.        Karekök alma işlemine başlarken renkli bir kartona 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 sayılarının çarpım tablosu yapılır. Bu çarpım tablosundan kare olan sayılar buldurulur. Karekökü bir tam sayı olan sayılar asal çarpanlarına ayrılarak buldurulur. Sonra karekök alma işlemi yaptırılır.

6.        Kareköklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yaptırılır.

7.        Rasyonel sayılarla ilgili örnek problemler yazdırılır ve problem çözme çalışmaları yaptırılır. Bunun için dikkat edilecek kriterle aşağıdaki gibi olmalıdır.

Problemde istenen nedir?

Problemde verilenler nelerdir?

c)       Problem kısaca yazdırılır.

d)       Problem matematik diline çevrilir. Problem şekil ve şema ile gösterilir.

e)       Sonuç tahmin ettirilir.

f)        Sonuç buldurulur.

g)       Tahmin sonuçla karşılaştırılır.

h)       Değişik çözüm yolları varsa buldurulur. Çözümün doğru veya yanlış yapılıp yapılmadığı araştırılır. Yanlış çözüm varsa buldurulup doğrusu çözdürülür.

Kaynak:  Genel Öğretim Yöntemi (Durmuş Özçelik) Ö. S. Y. M. Yayınları

AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

 

1.        Öğrencilerden sayı doğrusu çizmeleri istenecek. Tamsayıların rasyonel sayıların ve gerçek sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi istenecek. Sıralama yaptırılacak, gerçek sayıların varlığı gösterilecek.

2.        Tam sayılarda ve rasyonel sayılarda işlem yapma becerileri incelenecek.

3.        Rasyonel sayıların yoğunluğundan yararlanarak

√2 sayısı buldurulacak.

4.        Karekök alma işleminin kavranıp kavranmadığı yapılacak olan işlemlerle gözlenecek

5.        Kareköklü saylarla toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri yaptırılacak.

6.        Rasyonel sayılarla ilgili problem çözümleri yaptırılacak.

 

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi öğrenme, anlama, transfer etme ve dönüşümlü düşünce

2.        Uygulama, gözlem, anlama,analiz,sentez

3.        Gözlem, uygulama

4.        Gözlem, analiz, sentez

5.        Dönüşümlü düşünce, analiz, sentez, uygulama

6.        Bilgiyi kullanma, dönüşümlü düşünce, uygulama, analiz, sentez

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?