Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 7

KONU: İSTATİSTİK VE GRAFİKLER

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:    7. Sınıflar               SÜRE: 14 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

1.        AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Tüm yaşamımız bilgi toplayıp bu bilgileri sınıflandırmakla geçer

a)       Sorgulanacak maddeler:

1.        İstatistiğin  sorgulanması,

1.        Grafiğin  sorgulanması,

1.        İstatistik ve grafiklerle ilgili bilgilerin  sorgulanması,

 

1.        AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, renkli kartonlar, kağıtlar,boya kalemleri, makas, sınıftaki öğrenciler, öğrencilerin yaşları, meslek gurupları, yiyeceklerimiz, aile bütçesi,

 

1.        AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

4

 

 

 

 

 

 

İŞLEV

1

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

2

3

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

 

 

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

5

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

6

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Geleceğiniz için önemli bulduğunuz hangi bilgileri toplarsınız? Topladığınız bu bilgileri sınıflayıp bir özetini çıkarınız.

2.        İstatistik ne demektir?

3.        Tam sayım ve örnekleme sözcüklerinden ne anlıyorsunuz?

4.        Grafik nedir? Niçin yapılır? Kaç çeşit grafik vardır?

5.        7 gün boyunca hava sıcaklığını ölçünüz ve ortalamasını alınız. Bu uygulamayı nasıl yaptığınızı anlatınız.

6.        Belirlediğiniz bir konu ile ilgili bilgi toplayınız. Bu bilgiyi tablo ile gösteriniz ve grafiğini çiziniz?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

4.       AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler guruplara ayrılır her guruba farklı bilgileri toplama için araştırma yaptırılır.

a)Sınıftaki öğrencilerin anne ve babalarının meslekleri,

b)7. sınıflarda bulunan öğrencilerin anne ve babalarının meslekleri,

c)Okulda bulunan öğrencilerin anne ve babalarının meslekleri,

d)Sınıfta bulunan öğrencilerin boyu,

e) 7. sınıflarda bulunan öğrencilerin boyu,

f)Okulda öğrencilerin boyu,

gibi bir çok değişik araştırma yaptırarak bilgi toplattırılabilir. Bu bilgilerin özeti çıkarttırılır. Tablo yaptırılır. Her guruba farklı bir grafik çizdirilir. Sonra bu çalışmalar istasyon çalışması yaptırılarak guruplar arasında değiştirilir. Araştırma yapılacak konu sıkıntısı çekilmeyecek bir konu. Aynı zamanda öğrenilenlerin yaşamın içine taşıyabileceğimizi gösteren bir çok örnek bulabiliriz.

2.        Bireysel çalışma: Her öğrenci kendi ilgi duyduğu bir alanda bilgi toplar , istatistiğini yapar, grafiğe döker ve arkadaşlarına sunum yapar. Olanaklar ölçüsünde bu çalışma bilgisayarla da yaptırılabilir.

3.        Aritmetik ortalama, mod, medyan buldurulur.

 

 

1.        Bilgi toplattırılır.

2.        Toplanan bilginin özeti çıkarttırılarak tablo yaptırılır

3.        Grafik çizdirilir.

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, araştırma, bağlantı kurma

2.        Uygulama, gözlem, anlama, analiz,sentez,dönüşümlü düşünce

3.        Uygulama

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?