Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 5

KONU: AÇILAR VE ÇOKGENLER

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:    7. Sınıflar               SÜRE: 18 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.        AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Sokakların birbirini belli açılarla keserler. İki duvar arasında her zaman bir açı vardır.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Eş açıların  sorgulanması,

2.        Temel çizimlerin  sorgulanması,

3.        Üçgenin yardımcı elemanları, üçgenin kenarları ve açıları arasındaki bağıntıların  sorgulanması,

4.        Çokgenler, dörtgenler ve paralelkenar, eşkenar dörtgen, yamuk ve deltoidin çevreleri ile alanlarının  sorgulanması,

5.        Türk Bayrağının çiziminin sorgulanması.

 

2.        AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları,  renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, cetvel, pergel, açı ölçer, kareli kağıt, makas

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

9

10

 

 

 

 

İŞLEV

2

5

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

6

7

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

7

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

3

4

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

5

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

3

7

8

11

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

8

10

11

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Açı sözcüğünden ne anlıyorsunuz?

2.        İki doğru birbirine göre kaç durumda bulunur?

3.        Açıları nasıl ölçeriz? Açıları çeşitlerine göre nasıl adlandırırız?

4.        Açı çeşitlerine göre açıların kenarları arasında nasıl bir ilişki vardır? Gösteriniz.

5.        Pergel ve cetvel yardımıyla hangi çizimleri yaparız?

6.        Üçgenin yardımcı elemanları hangileridir? Özeliklerini belirleyiniz.

7.        Üçgenlerin kenarları ile açıları arasında nasıl bir bağıntı vardır? Şekil çizerek bu bağıntıları gösteriniz.

8.        Bir üçgenin iç  ve dış açılarının ölçüleri  toplamı kaç derecedir? Üçgende bilinmeyen açıyı nasıl bulursunuz?

9.        Çokgen nedir? Çokgenleri nasıl isimlendiririz? Çokgenlerin köşelerini, kenarlarını ve köşegenlerini nasıl söyleriz ve gösteririz?

10.     Düzgün çokgenler hangileridir? Özelikleri nelerdir? Çevrelerini ve alanlarını nasıl buluruz?

11.     Türk Bayrağını nasıl çizeriz? Kırmızı ve beyaz kağıt kullanarak ölçülerine göre bir Türk Bayrağı yapınız?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

4.       AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler guruplara ayrılır. Her guruba 50x50 ebadında sunta, çivi ve ip dağıtılır. Çiviler gelişigüzel sunta üzerine çakılır. İp çiviler arasında karışık olarak  dolaştırılır. Öğrencilere ne gördükleri sorulur. Sonra doğrular, açılar, üçgenler, çokgenler oluşturacak biçimde çalışmalar yaptırılır. Her çalışma öğrenciler tarafından defterlerine yazılır. Buradan açılar ile ilgili özelikler buldurulur. Açı çeşitleri ve açıların isimleri belirlenir.

2.        Bireysel çalışma: gurup olarak yaptıkları çalışmalar renkli kağıtlara her açı özeliğine göre farklı renkli kalemlerle çizdirilir. Sonra bu çalışmalar sınıf panosunda sergilenir.  Öğrencilerin karşılaştırma yapmaları sağlanır.

3.        Gurup çalışması: Tekrar ip, sunta ve çivilerle önce temel çizimlerle ilgili çalışmalar yaptırılır. Daha sonra pergel ve cetvel kullanarak temel çizimler defterlerine yaptırılır.

4.        Sunta üzerinde ip ve çivilerle üçgen yaptırılır. Hangi koşullarda üçgenlerin çizilip çizilemeyeceği sorgulanır. Renkli kağıtlara üçgenler çizdirilir. Yardımcı elemanlar her biri farklı renkte olmak koşuluyla çizdirilir. Özelikleri buldurulur.

5.        Üçgenin iç açılarının toplamının 180º olduğunu göstermek için bir üçgen çizdirilir. Üçgenin iç açıları gösterilir. Sonra üçgen kesilir. Üçgenin köşeleri bir noktada olmak üzere  kenarlar birleştirilir. Öğrenciler bu şekilde üçgenin iç açılarının ölçülerini toplamının 180º olduğunu incelemiş olurlar. Farklı aktivitelerle  üçgenin kenarları ile açıları arasındaki ilişkiler gösterilir. Yine çivi, ip ve renkli kalemler kağıtlar kullanılır.

6.        Çokgenlerle ve dörtgenlerle ilgili temel kavramları öğrenmek için ip, çivi ve sunta kullanabiliriz. Ayrıca kullandığımız tüm eşyalar örnek olarak kullanılabilir. (Masa, sandalye,v.s . Kenarlar, açılar ve köşegenlerle ilgili özelikler buldurulur.

7.        Milimetrik kareli renkli kağıtlar kullanarak düzgün çokgenlerin çevreleri, alanları buldurulur. Burada şu öyküde anlatılabilir. Matematikçi Ta, öğrencilerine çok düzensiz bir şekil çizdi ve onlara bu şeklin alanını hesaplamayı ödev olarak verdi. Öğrenciler şekli üçgenlere, dörtgenlere, dairelere ve alanı hesaplanabilir başka şekillere böldüler ama içlerinden hiç biri düzensiz şeklin alanını kesin olarak hesaplamayı başaramadı. Bunun üzerine üstad Ta, bir makas aldı, şekli keserek bir tartıya koyup tarttı, öteki kefeye de alanı kolayca hesaplanabilen bir dikdörtgen koydu. Sonra kefeler aynı düzeye gelene değin dikdörtgenden parçalar kesti. Üstad Ta, şekilleri yalnızca şekillerle karşılaştıran öğrencilerin tersine alanı hesaplanacak şekli ağırlığı olan bir parça kağıt olarak ele alıp tartmış, böylece kurallara aldırmaksızın ödevi gerçek bir ödev niteliğinde görerek yerine getirmiştir.

8.        Meşrubat kutuları, kalem,pil, konserve kutuları guruplara dağıtılır. Önce gözlem yoluyla gördüklerini tartışmaları sonra gördüklerini defterlerine yazmaları istenir. Her öğrenciye renkli kartonlar dağıtılır. Kapalı olarak gördükleri bu cisimlerin açık şekillerini çizmeleri kitaplarındaki şekilden de yararlanarak çizmeleri istenir. Silindirin açık şekli üzerinde yüksekliği, tabanı ve yanal yüzü incelenir özelikleri belirlenir.

 

1.        Öğrencilerin ip, çivi, sunta ile yaptıkları çalışma izlenir.

2.        Materyallerle yapılan çalışmanın ne kadarını  defterlerine çiziyorlar. Uygulama yapabiliyorlar.

3.        Pergel ve cetvel  kullanarak çizimleri yaptıkları izlenecek.

4.        Geometrik şekillerle ilgili kavramların yaşamın içindeki nesnelerle bağlantısı ve gözlenip gözlenmediği izlenecek.

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi anlama,uygulama

 

 

2.        Uygulama, gözlem, anlama, dönüşümlü düşünce

3.        Gözlem, uygulama, analiz,sentez,dönüşümlü düşünce

 

4.    Uygulama, gözlem, deneme, anlama

 

 

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?