Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE  4

KONU: ORAN VE ORANTI

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:    7. Sınıflar               SÜRE: 12 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.        AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Yaşamımızda tüm aynı cins çoklukları birbirleriyle karşılaştırırız.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Orantının özeliklerinin  sorgulanması,

2.        Orantı yoluyla çözülebilecek problemlerin  sorgulanması,

3.        Yüzde hesaplarının sorgulanması,

4.        Yüzde hesapları ile ilgili problemlerin sorgulanması.

2.        AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, dama tahtası ve taşları, harita, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

 

 

 

 

 

 

İŞLEV

2

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

11

12

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

13

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

3

4

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

5

10

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

6

7

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

8

9

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Türkiye'nin nüfusu ile dünyanın nüfusunu karşılaştırınız?

2.        Oran sözcüğünden ne anlıyorsunuz?

3.        Sınıfınızdaki hangi çoklukları karşılaştırabilirsiniz?

4.        Orantı ne demektir? Bir orantı oluşturunuz. Orantının terimlerini örnekleyerek gösteriniz.

5.        Bir orantıdaki terimlerin yer değiştirilmesi orantının özelikleri ile ilgili ne gibi değişiklikler olur?

6.        Bir orantıda verilmeyen terimi nasıl bulursunuz? Verilen bir eşitliği orantı olarak yazabilir miyiz?

7.        Doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı nedir? Problemlere nasıl uygularız?

8.        Paydası 100 olan bir basit kesrin anlamı nedir? Ne zaman kullanırız? Nasıl okunur? Sembolle gösterebilir miyiz?

9.        Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir ve rasyonel sayı olarak nasıl yazarsınız?

10.     %1 ile verilen bir sayının, belirtilen bir yüzdesini veya tamamını nasıl bulursunuz?

11.     Belirlenen bir yüzdesi verilen sayının tamamını nasıl bulursunuz ?

12.     Yüzde hesaplarından yararlanarak hangi problemleri çözebiliriz?

13.     Yaşamımızda oran ve orantı ile yüzde hesaplarını nerelerde kullanırız?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

4.       AŞAMA : EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler bahçeye çıkarılır. "Çevrenizde oran olarak  ifade edebileceğiniz her şeyi resimleyin ve bunları soruya dönüştürün?"  denir. Çoklukların oranlanabilmesi için hangi özelikleri taşıması gerektiği buldurulur.

2.        Bireysel çalışma: Daha önceden hazırlanmış olan şekiller, resimler, büyüklükler öğrencilere dağıtılır. Ellerindeki bu materyallerden oranlar oluşturmaları ve eşit oranlar elde edenlerin bu oranları eşitlenerek orantı oluşturmaları istenir.

3.        Gurup,istasyon çalışması: Orantı üzerinde değişiklikler yaptırılır. Bu değişiklikler sonucunda buldukları yazdırılır ve sınıfta tartışma yaptırılır. Sonuçlar birlikte oluşturulur.

4.        Orantıda verilmeyen terim bir aktiviteyle buldurulur. Öğrencilere birbirleriyle orantılı 4 ip parçası verilir. İlk 3 ünün uzunlukları ölçtürülür. 4. parçanın uzunluğu orantı yoluyla buldurulur. Bunun gibi değişik aktiviteler üretilebilir.

5.        Orantı yardımıyla çözülen problemlerin çözümlerinin nasıl yapılacağı tartışılarak bulunur. Hangi tür problemler orantı ile çözülebilir araştırma yaptırılarak uygulama sınıfta yaptırılır. Her öğrenci konu ile ilgili problem üretir.

6.        Orantı kullanılarak  çözülebilecek problemlerle ilgili değişik araştırmalar yaptırılır. Bir bütün 100 eşit parçaya ayrılır. Parçaların bir kısmı aynı renk, bir kısmı farklı renk boyanarak bütünün kaç parçası olduğu buldurulur. Guruplara 100 er tane  renkli dama taşları ve renkli figürler dağıtılır. Burada çeşitli alıştırmalar yaptırılır. Aktiviteler daha da zenginleştirilebilir.

7.        Yüzde hesaplarının uygulandığı alanlar araştırılır. (Faiz hesapları, alışverişler, iskonto hesapları...) Öğrencilerle birlikte alışveriş merkezlerine gidilir. Orada uygulamalı olarak bir malın mal oluşu, satışı, indirim yapılmışsa indirimin hesaplanması, kdv. si buldurulur. Alışveriş yaptırılır. Para ödenip, para üstü alması hesaplattırılır. Alışveriş yaptıkları faturalar , satış fişleri incelettirilir.

5. AŞAMA:ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

 

1.        Öğrencilerden okul bahçesinde belirledikleri oranları resimlemeleri ve soruya dönüştürmeleri istenecek

2.        Oran ve orantı arasındaki ilişkinin kavranıp kavranmadığı

3.        Orantı konusu ile yüzde hesapları arasındaki ilişki incelettirilerek öğrenmede transfer yapıp yapmadıkları gözlenecek

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi anlama

 

 

2.        Uygulama, gözlem, anlama, analiz,sentez,dönüşümlü düşünce

 

3.        Gözlem, uygulama, analiz

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?