Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 3

KONU: DENKLEMLER VE DOĞRU GRAFİKLERİ

DERS : MATEMATİK                                     SINIF:  7. Sınıflar                     SÜRE: 32 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)      Temel Fikir: Yaşamımızı etkileyen her olayı sayılarla ifade edebiliriz.

b)      Sorgulanacak maddeler:

1.       Matematik ifadelerin   sorgulanması,

2.       Önerme, açık önerme ve denklemlerin sorgulanması,

3.       Denklemlerin çözümünün  sorgulanması,

4.       Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözümünün  sorgulanması,

5.       Simetrinin sorgulanması,

6.       Düzlemde noktanın koordinatlarının ve grafik çiziminin sorgulanması.

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, renkli plastik parçalar,renkli kartonlar, bilyeler, düz ayna, mürekkep, resim, harita.

 

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

7

 

 

 

 

 

İŞLEV

2

8

11

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

12

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

3

4

6

 

 

 

 

BAĞLANTI

5

 

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

3

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

9

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

10

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.       Sözel olarak verilen ifadeleri,sayı ifadeleri olarak sembollerle nasıl yazarız?

2.       Sözlü verilen ifadeleri sembollerle denkleme dönüştürerek çözüm kümesini gerçek sayılar kümesindeki işlemlerin özeliklerini kullanarak nasıl buluruz?

3.       Sayıları karşılaştırınız. Bu karşılaştırmayı yaparken nelere dikkat edersiniz?

4.       Günlük yaşamınızdaki örneklerden problemler oluşturunuz. Bu problemleri denklem ile nasıl gösteririsiniz?

5.       Eşitsizlik biçimindeki açık önermelerin çözüm kümesini bulunuz. Bu çözüm kümesini sayı doğrusu üzerinde nasıl gösterirsiniz?

6.       Eşitsizlikte her iki yana uygulanan toplama, çarpma ve bölme işlemleri eşitsizliği nasıl etkiler?

7.       Simetri nedir? Çevremizden simetri kavramına örnek gösterebilir misiniz?

8.       Geometrik şekillerin simetri ekseni nasıl bulunur?

9.       Koordinat sistemi nedir? Düzlemi kaç bölgeye ayırır?

10.   Koordinatları verilen bir noktayı koordinat düzleminde nasıl gösterirsiniz? Bunun karşıtı var mıdır?

11.   Bir doğru grafiği nasıl çizilir?

12.   Y=ax+b biçiminde verilen bir ifadenin grafiğini nasıl çizersiniz?

ÖĞRENCİ SORULARI:         

1.       Önemenin, açık önermenin yaşamımızda ne yararı olacaktır?

2.       Simetri ne demektir?

3.       Denklemleri ezberlemeden aklımızda tutmamız için kolay bir yöntem var mıdır?

4.       İki bilinmeyenli denklemler nasıl oluşur?

5.       Bu konunun hayatımızdaki önemi nedir?

6.       Bu konularla ilgili hiçbir fikrim yok. Bu konuyu öğrenmek istiyorum.

7.       Sayı ifadeleri nerelere kullanılır?

8.       Bir önermenin açık önerme olduğunu nasıl anlarız?

9.       Koordinatlar.

10.   Doğru grafikleri neden çizilir?

11.   Bunlar güncel yaşamımızda işimize yarayacak mı?

12.   Bunların anlamlarını merak ediyorum.

13.   Bunları niçin öğrendiğimizi açıklar mısınız?

4.       AŞAMA : EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.       Renkli plastikler dama taşları gruplara dağıtılır. Bu taşları kullanarak sayı ifadeleri oluşturmaları istenir. Oluşturdukları sayı ifadelerini sözle ve matematik terimleri ile yazmaları istenir. Gruplar arasında yapılan işlemler değiştirilir ve sonuçlar tartışılır.

2.       Öğrencilere renkli kartonlar dağıtılır. Önerme olan ve olmayan cümleler yazmaları istenir. Yazılan cümleler karşılaştırılır. Sayılarla ilgili önermeler oluşturmaları istenir.

3.       Gruplara renkli dama taşları ve bardak dağıtılır. Dama taşları ile bardağı kullanarak denklem oluşturmaları istenir. Bir denklemin çözümü için yapılacak olan işlemler adım adım anlattırılır ve yazdırılır. (Bardak bilinmeyen değer için kullanılır.)

4.       Renkli kartonlara çevrelerinden örnekleyerek problem yazmaları istenir. Yazılan problemlerin denkleme dönüştürmeleri istenir. Çözümü gerçek sayılarda işlemlerin özelikleri kullandırılarak yaptırılır.

5.       Beyaz kağıt ve mürekkep öğrencilere dağıtılır. Beyaz kağıt üzerine mürekkep damlattırılarak kağıt katlanır. Gördükleri şekli anlatmaları istenir. Düz aynadaki kendi görüntüleri incelettirilir ve anlattırılır.

6.       Öğrencilerden kendi resimlerini getirmeleri istenir. Resimdeki simetriler buldurulur.

7.       Haritada bir noktanın nasıl bulunacağı öğrencilerden istenir.

8.       Gazetelerden grafiklerle ilgili kupürler kestirilir. Bunlarla ilgili tartışma yaptırılır.

 

5.  AŞAMA : ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

 

1.       Sözle verilen bir ifadenin sayı ifadelerine çevrilmesi yapılan etkinlik sırasında ölçülür.

2.       Önermeler ve saylarla ilgili dönüşümleri yapıp yapamadıkları gözlem yoluyla incelenecek

3.       Bilginin kullanımı kendi üretecekleri aktivitelerle ve üretecekleri denklemlerle ölçülecek.

4.       Problem üretmeleri ve çözüm yöntemleri oluşturdukları problemlerin çözümleri kontrol edilerek ölçülecek.

5.       Yaptıkları gözlemler sonucunda simetriyi kavrayıp kavramadıkları incelenecek.

6.       Bilgiyi ne denli uygulayıp uygulamadıkları sorgulama yoluyla ölçülecek

7.       Koordinat sistemini  yaşamın içine taşıyıp taşıyamadıkları ölçülecek.

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.       Gözlem, bilgiyi anlama, yorumlama, uygulama

 

2.       Uygulama, gözlem, anlama

 

3.       Gözlem, uygulama, analiz

 

4.       Gözlem, analiz, sentez, uygulama bilgiyi kullanma, işlem yapma becerisi, dönüşümlü düşünce

 

5.       Dönüşümlü düşünce ,

 

6.       Sorgulama

 

7.       Bağlantı kurma, dönüşümlü düşünce

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?