Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 2

KONU: RASYONEL SAYILAR

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:    7. Sınıflar               SÜRE: 33 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.        AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Çevremizde gördüğümüz her şeyi kesirlerle ifade edebiliriz.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Rasyonel sayılar ve özeliklerinin  sorgulanması,

2.        Rasyonel sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin ve özeliklerinin sorgulanması,

3.        Çok büyük sayılar  ve çok küçük pozitif sayılar ve bu sayılarla yapılan işlemlerin sorgulanması,

 

2.        AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, dama tahtası ve taşları, termometre, harita, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, tübitak'ın kesirler kitabı

 

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

 

 

 

 

 

 

İŞLEV

2

9

10

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

10

11

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

3

4

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

5

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

6

7

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

8

12

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Kesir sayısı nedir? Kesir sayıları nasıl yazılır?

2.        Kesirler ne işimize yarar? Kesirleri nasıl isimlendiririz?

3.        Kesirlerin doğal sayılarla ve tam sayılarla ilişkisi var mıdır?Tam sayılar tüm gereksinmelerimizi karşılıyor mu?

4.        Kesirler ile rasyonel sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır ? Rasyonel sayılar kümesi nasıl gösterilir? Kapsamı nedir?

5.        Rasyonel sayılar kümesi sayı doğrusunu tam olarak doldurur mu? Yoğun bir küme midir? Rasyonel sayılarla tam sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır?

6.        İki rasyonel sayı arasına bir rasyonel sayı yerleştirebilir misiniz? Rasyonel sayıları nasıl sıralarız? Karşılaştırabilir misiniz?

7.        Rasyonel olmayan sayılar bulabilir misiniz? Bulduğunuz bu sayılara isim verebilir misiniz?

8.        Rasyonel sayılar kümesinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri nasıl yapılır? Tam sayılar kümesinde yapılan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri ile benzerlikleri var mı?

9.        Çok büyük pozitif sayı ne demektir? Nasıl gösterilir? Bu sayılarla nasıl işlem yapılır?

10.     Çok küçük pozitif sayı ne demektir? Nasıl gösterilir? Çok küçük pozitif sayılarla nasıl işlem yapılır?

11.     Çok küçük ve çok büyük pozitif sayıların uygulama alanları nelerdir? Hangi bilim dallarında kullanılır?

12.     Rasyonel sayıların dört işlemini problemlere uygulayabilir miyiz? Yaşamımızda rasyonel sayıları nerelerde kullanırız?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

1.        Kesrin sözlük anlamı nedir? Bileşik kesir nedir?

2.        Kesirler kaç çeşittir ve bunlar nelerdir?

3.        Kesirlerle dört işlem nasıl yapılır?

4.        Kesirler ne işimize yarar?

5.        Kesirlerle çarpma işlemi nasıl yapılır?

6.        Kesirlerin karşılaştırılması ne demektir? Kesirlerle sadeleştirme yapılabilir mi?

7.        Ondalık sayı ile kesir arasında nasıl bir ilişki vardır?

8.        Rasyonel sayılar niçin zor?

9.        Kesirlerle tam sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır?

10.     Kesirlerle ilgili problemlerin kolay ve zor çeşitleri nasıldır?

11.     Kesirleri tam sayıya nasıl çeviririz?

12.     Sarmaşıklar binanın kaçta kaçını kaplar?

13.     Spor salonu okulun kaçta kaçıdır?

14.     Dallar ağacın kaçta kaçıdır?

15.     Filin kuyruğu kendisinin kaçta kaçıdır?

16.     Ay yıldız bayrağın kaçta kaçıdır?

17.     Kesirler bize hayatımızda ne yarar sağlayacak ondalık sayılar yetmiyor mu?

4.       AŞAMA : EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler bahçeye çıkarılır. "Çevrenizde kesirlerle ifade edebileceğiniz her şeyi resimleyin ve bunları soruya dönüştürün?"  denir.

2.        Bireysel çalışma: Kesirlerle ilgili şekiller verilir. Belirlenen kesir değerlerine göre renkli kalemlerle taramaları istenir. Kesirler verilir belirlenen değerlere göre şekil çizmeleri istenir.

3.        Gurup,istasyon çalışması: Rasyonel sayılarla kesirler arasındaki ilişkiyi fark ettirmek için denk kesirler oluşturmaları sağlanır. Birer temsilci ile rasyonel sayılar oluşturulur.

4.        Rasyonel sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi ile ilgili renkli kartonlarla bireysel çalışma yaptırılır. Sayı doğrusu üzerinde verilen sayıların gösterilişi ve rasyonel sayıların sırlanışı ile ilgili çalışma yaptırılır.

5.        Aynı bütünün parçaları taranarak rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır.  Pozitif, negatif rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yaptırılır. Toplam ve çıkarma işlemini özelikleri örneklerle kavratılır.

6.        Rasyonel sayıların çarpma işlemlerini kavratmak için renkli kartonlara çizdirilen şekillerden yararlanılır. Verilen bir rasyonel sayının kuvvetleri aynı şekilde buldurulur. Çarpma işleminin özelikleri kavratılır.

7.        Çarpma işleminin özeliklerinden yararlanarak bölme işlemi şekillerle gurup çalışması yaptırılarak buldurulur. Bölme işleminin özelikleri bir rasyonel sayının 0, +1, -1 ile bölme işleminin yapılıp yapılamayacağı sınıfta tartışılır. Bölme işleminde bölünen, bölen ve bölüm arasındaki ilişki buldurulur.

8.        İçinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri bulunan bir işlemde yapılacak olan işlem sırası tartışılır ve parantezlerin yeri belirlenir. Rasyonel sayılarla problem yazdırılır ve çözümü yaptırılır.

9.        Çok büyük ve çok küçük pozitif sayılarla ilgili fen bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinden örnekler verilir. Bu sayılarla işlem yaptırılır.

5.   AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

 

1.        Öğrencilerden okul bahçesinde belirledikleri kesirleri resimlemeleri ve soruya dönüştürmeleri istenecek

2.        Kesirlerle ilgili verilen şekillerle kesir sayıları arasında kurdukları ilişki izlenecek.

3.        Kesirlerle rasyonel sayılar arasındaki ilişki fark ettirilerek rasyonel sayılar kümesini oluşturmaları istenecek

4.        Sayı doğrusu ile rasyonel sayı arasındaki ilişki buldurulacak ve rasyonel sayıların sayı doğrusu üzerinde sırlamaları yaptırılarak rasyonel sayılar karşılaştırılacak.

5.        Rasyonel sayıların dört işlemi ile ilgili yaptıkları       işlemler gözlenecek ve küçük sınavlarla geri bildirim alınacak yaptıkları gözlenecek.

6.        Çok küçük ve çok büyük sayılarla ilgili yaptıkları işlemler gözlenecek

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi anlama

 

 

2.        Uygulama, gözlem, anlama

 

3.        Gözlem, uygulama, analiz

 

 

4.        Gözlem, analiz, sentez, uygulama

 

 

 

5.        Dönüşümlü düşünce , bilgiyi kullanma, işlem yapma becerisi

6.    Gözlem, dönüşümlü düşünce

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?