Make your own free website on Tripod.com

7 SINIF MATEMATİK  DERSİ ÜNİTE PLANLARI

 

Üniteler

Hedef sayısı

Davranış Sayısı

Süre

Oranı(%)

1. Tam Sayılar

5

54

23

15

2. Rasyonel Sayılar

9

92

33

23

3. Denklemler ve Doğru Grafikleri

7

62

32

23

4. Oran, orantı ve yüzdeler

4

31

12

8

5. Açılar ve Üçgenler

11

71

18

12

6. Çember, daire ve Silindir

7

56

12

9

7. İstatistikler ve Grafikler

2

13

14

10

TOPLAM

45

379

144

100

 

 

ÜNİTE 1

KONU: TAMSAYILAR

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:    7. Sınıflar               SÜRE: 23 ders saati

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.        AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Yaşamımızda her şeyi sayabiliriz. Hava durumunu belirlerken sıcaklığı söyleriz. Yer yüzeyi yüksekliklerini ölçerken sayıları kullanırız.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Tam sayılar ve özeliklerinin sorgulanması,

2.        Tam sayılarla toplama işleminin sorgulanması,

3.        Tam sayılarla çıkarma işleminin sorgulanması,

4.        Tam sayılarla çarpma işleminin sorgulanması,

5.        Tam sayılarla bölme işleminin sorgulanması ve tam sayıların dört işleminin problemlere uygulanması

2.        AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, dama tahtası ve taşları, termometre, harita, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, bilyeler,cam kavanoz.

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

2

5

6

8

 

 

 

İŞLEV

1

16

17

18

19

20

21

 

23

25

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

3

6

7

 

 

 

 

DEĞİŞİM

9

13

29

 

 

 

 

BAĞLANTI

4

5

7

22

27

28

 

BAKIŞ AÇISI

10

11

12

14

15

26

27

SORUMLULUK

6

28

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

24

30

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Doğal sayılar tüm gereksinmelerimizi karşılıyor mu?

2.        Hangi sayılar tam sayıdır?

3.        Tam sayıların doğal sayılardan farkı  nedir?

4.        Tam sayılar kaç farklı kümeden oluşur?

5.        Pozitif ve negatif sayılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Negatif tam sayılar nasıl yazılır?

6.        Bir tam sayıyı sıfırla karşılaştırınız. Bu karşılaştırmayı sembollerle nasıl gösteririsiniz?

7.        Doğal sayılarla tam sayılar arasında nasıl bir ilişki vardır?

8.        Mutlak değer nedir? Pozitif ve negatif tam sayıların mutlak değerini nasıl gösteririz?

9.        Verilen iki tam sayıyı karşılatırınız. Sembol kullanarak  küçüklük büyüklük sırasına koyabilir miyiz?

10.     Verilen iki negatif ve iki pozitif sayıyı sıralayabilir miyiz? Sembolle nasıl gösteririz?

11.     Pozitif sayıların en küçüğü ve negatif tam sayıların en büyüğü hangileridir?

12.     Verilen tam sayıları küçüklük ve büyüklük sırasına göre nasıl gösteririz?

13.     İki tam sayının toplamını sayı doğrusu üzerinde nasıl gösteririz?

14.     Pozitif ve negatif iki tam sayının toplamını nasıl buluruz?

15.     Ters işaretli iki tam sayının toplamını nasıl buluruz?

16.     İkiden fazla tam sayının toplama işlemini nasıl yaparız? Tam sayıların toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluruz?

17.     Mutlak değerleri eşit ve işaretleri ters iki tam sayının toplamı nedir? Bir tam sayının toplama işlemine göre tersi nasıl bulunur?

18.     Tam sayılar kümesinde çıkarma işlemini toplama işleminden yararlanarak nasıl buluruz? Sayı doğrusunda çıkarma işlemini nasıl yaparız?

19.     Pozitif ve iki negatif iki tam sayının çıkarma işlemi nasıl bulunur?  Ters işaretli iki tam sayının farkı nasıl bulunur?

20.     Tam sayıların çıkarmasının verildiği bir işlemde verilmeyeni nasıl buluruz? Farklı işaretli tam sayıların toplamının verildiği bir işlemin sonucu nasıl bulunur?

21.     Tam sayıların çarpma işlemini toplama işleminden yararlanarak nasıl buluruz? Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı nasıl bulunur? Farklı işaretli iki tam sayıyı nasıl çarparız?

22.     Üç veya daha fazla tam sayının çarpımı nasıl bulunur? Bütün tam sayıların çarpımı kaçtır?

23.     Pozitif veya negatif tam sayıların karesi nasılı bulunur? Pozitif ve negatif tam sayıların tek ve çift kuvvetlerini bulabilir misiniz?

24.     Çarpımı verilen bir çarpma işleminde bilinmeyen nasıl bulunur?

25.     İki tam sayının çarpımında çarpanlardan biri bölme işlemiyle nasıl bulunur?

26.     Aynı işaretli iki tam sayının bölme işlemi nasıl yapılır? Ters işaretli iki tam sayının bölme işlemi nasıl yapılır?

27.     Bir tam sayının (-1) ve (+1) ile bölme işlemi nasıl yapılır?

28.     Bir tam sayı 0 ile bölünebilir mi? 0 ı bir tam sayıya nasıl böleriz?

29.     Bir tam sayıyı 10 veya 10 un kuvvetleri ile kısa yoldan nasıl böleriz?

30.     Tam sayılarla yapılan bir işlemde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri karışık olarak verilirse işlem nasıl yapılır?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

1.        A= {-2, +5, +8, -1, 0, -19} tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız?

2.        -4 ile +3 tam sayıları arasındaki tam sayıların oluşturduğu kümeyi yazınız?

3.        -8, -3, 0, +5 tam sayılarının mutlak değerlerini bulunuz?

4.        11 ve 7 tam sayılarının mutlak değerlerinin birim farkı kaçtır?

5.        6 dan büyük olan negatif tam sayıların kümesini yazınız. Kümenin adı M olsun.

4.       AŞAMA : EN İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Önce bireysel çalışma ve sonra gurup çalışması yaptırılarak dama taşları ile doğal sayılarda yapılan bir işlemin gereksinmeyi karşılamadığı öğrencilere işlem yaptırılarak gösterilir. Cam kavanoz içine bilyeler doldurulur. Bilyelerin tam sayıları temsil ettiği düşünülerek cam kavanozu doldurmadığı tam sayıların da işlemleri çözmemize yeterli olamayacağı başka sayı sistemlerinin de varlığından bahsedebileceğimiz gösterilir.

2.        Guruplara termometre dağıtılır. Öğrencilere termometre üzerinde değişik sayılar okutturulur ve defterlerine bu sayıları yazmaları söylenir. Pozitif ve negatif tam sayıların varlığı kavratılır.

3.        Öğrencilere renkli kartonlar dağıtılır. Karton üzerine sayı doğrusu çizdirilir. Tam sayıların sayı doğrusu üzerine nasıl yerleştirileceği gösterilir.

4.        Sayı doğrusu üzerinde guruplara pozitif ve negatif tam sayıların özelikleri buldurulur.

5.        Sayı doğrusu üzerinde bir tam sayının 0 la karşılaştırması yaptırılır. Tam sayıların karşılaştırılması yaptırılarak büyüklük küçüklük sırası sembollerle gösterilir.

6.        Sayı doğrusu kullanılarak mutlak değer kavratılır. Ayrıca pozitif ve negatif tam sayıların mutlak değerini buldurmak için 3 öğrenci bir doğru üzerinde bulunmak koşuluyla ortadaki 0 ı temsil eder iki yanındakiler de negatif ve pozitif tam sayıları belirtir. Uzaklık kavramından mutlak değer gösterilir.

7.        Guruplara dama tahtası, kırmızı ve siyah dama taşları dağıtılır. Toplama işlemi yaptırılır. Kırmızı Taşlar (+), siyah taşlar (-) sayıları gösterir. Aynı işlemler sayı doğrusu üzerinde yaptırılır. Toplam işleminin özelikleri buldurulur.

8.        Dama taşları ve sayı doğrusu kullanılarak çıkarma işlemi yaptırılır. Çıkarma işlemini özelikleri buldurulur.

9.        Tam sayıların çarpma işlemlerini yaptırmak için yine dama taşlarından yararlanırız. Ayrıca bir elektrik devresi hazırlanarak  aynı işaretli tam sayıların çarpımının (+), farklı işaretli tam sayıların çarpımın

        olduğu gösterilir.

10.     Tam sayılarda bölme işlemi çarpma işleminden yararlanılarak buldurulur. Elektrik devresi, sayı doğrusu ve dama taşları kullanılarak bölme işlemi yaptırılır.

11.     Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri kullanılarak çözülen problemlerle çalışma yaptırılır.

5.    AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

 

1.        Öğrencilerden sayı doğrusu çizmeleri istenecek. Tamsayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi ve pozitif tam sayılarla negatif tam sayılar buldurulup yazdırılacak, sıralama yaptırılacak.

2.        Sayı doğrusu üzerinde 0 ın yerini buldurulması, ve 0 ın tam sayılarla karşılaştırması yaptırılacak.

3.        Öğrencilerin pozitif tam sayılarla yaptıkları toplama işlemleri gözlenecek.

4.        Negatif tam sayılarla yaptıkları toplama işlemleri gözlenecek. Ters işaretli iki tam sayının toplamasının sonucu buldurulacak.

4.        Bir tam sayının toplama işlemine göre tersi buldurulacak ve kendilerinden  sorular istenerek bu sorular çözdürülecek.

5.        Toplama işleminden yararlanarak çıkarma işlemi yaptırılacak. Sayı doğrusu kullandırılacak. Verilen bir çıkarma işleminde bilinmeyen terim buldurulacak , gurup çalışması yaptırılarak çıkarma işleminin özelikleri buldurulacak.

6.        Tam sayılarla yapılan çarpma işlemlerini nasıl yaptıkları gözlenecek.

7.        Tam sayılarla yapılan bölme işlemini nasıl yaptıkları gözlenecek.

8.        Tam sayıların dört işlemi ile ilgili  problemlerin çözümlerinde izledikleri yol anlattırılacak.

9.        Toplama,  çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri birlikte  verildiğinde işlem sırası ne olmalı?

10.     Yukarıdaki maddeleri içeren sorularla geri bildirim alabilmek amacıyla değerlendirme sınavı yapılacak. Öğrenilemeyen konular tekrar edilecek.

Neyi hangi araçla ölçeceğim

1.        Gözlem, bilgiyi öğrenme

 

 

 

2.        Uygulama, gözlem, anlama

 

3.        Gözlem, uygulama

 

4.        Gözlem, analiz, sentez

 

 

5.        Dönüşümlü düşünce

 

 

6.        Bilgiyi kullanma

 

 

 

 

7.        İşlem yapma becerisi, dönüşümlü düşünce

 

8.        Diyalektik düşünce, analiz, sentez, uygulama

 

9.        Uygulama, dönüşümlü düşünce, analiz, sentez

 

10.     Dönüşümlü düşünce

 

11.     Sınav (Esse tipi, çoktan seçmeli, tamamlamalı, kısa cevaplı sorular.)

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla  kullanılacaktır.

6. AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM?