Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 7

KONU: AÇI, ÜÇGEN VE ÇEŞİTLERİ

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:                                                   SÜRE: 9

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Sokaklar belli bir açıda kesişir ve yerleşim planları hazırlanırken mimarlar açılardan ve üçgenlerden yararlanırlar.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Açı ve çeşitlerinin sorgulanması,

2.        Dik, dar, doğru ve tam açı çizebilmenin sorgulanması,

3.        Bütünler, komşu bütünler , tümler ve komşu tümler açıların ve çiziminin sorgulanması,

4.        Üçgenin düzlemede ayırdığı bölgelerin ve üçgen çeşitlerinin sorgulanması.

 

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, cetvel, pergel,sınıf.

 

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

2

3

10

 

 

 

İŞLEV

1

3

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

6

12

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

4

11

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

5

8

 

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

7

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

9

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Açı sözcüğünden ne anlıyorsunuz?

2.        Sınıfınızdan ve çevrenizden açıya örnek gösterebilir misiniz?

3.        Açılar nasıl gösterilir? Nasıl isimlendiririz?

4.        Dik, doğru, geniş ve dar açıların özeliklerini gösteriniz? Bu açıları nasıl çizeriz?

5.        Verilen türden bir açıyı ölçüye başvurmadan nasıl çizeriz?

6.        Komşu, komşu bütünler, tümler ve komşu tümler açılar hakkında ne düşünüyorsunuz?

7.        Çizilmiş olarak verilen şekiller üzerinde tümler ve bütünler açıları gösteriniz?

8.        Toplamları dik veya geniş açı olan açıları nasıl çizeriz?

9.        Sınıfınızdan ve çevrenizden üçgene örnek gösteriniz?

10.     Üçgenin düzlemde ayırdığı parçaları ve üçgeni isimlendiriniz?

11.     Aynı düzlemde verilen bir üçgenle açının kesişim kümesini nasıl gösteririz?

12.     Üçgen çeşitlerini söyleyiniz?

ÖĞRENCİ SORULARI:   

    

 

 

4 .AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrencilere kalemlerini ve ellerini kullanarak açı çizmeleri söylenir. Açı çeşitleri bu çalışma sırasında kavratılır. Öğrenciler parmaklarıyla havada açı çizerler. Sonra bu çalışmalar renkli kalemlerle defterlerine yaptırılır.

2.        Sınıflarında dik, doğru, geniş ve dar açıya örnek olabilecek şekiller buldurulur. Açılar hangi bilim dallarında hangi amaçlarla kullanılır konulu resim yaptırılır veya kompozisyon yazdırılır.  

3.        Değişik uzunluktaki renkli çubuklarla üçgenler yaptırılır. Üçgen düzlemi, üçgenin düzlemden ayırdığı parçalar buldurulur.

4.        Bir üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının 180° olduğu kağıttan üçgen yaptırılarak kestirilir ve bir doğru üzerinde toplanır.

5.AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

1.         Öğrencilerin çizdikleri şekiller  gözlem yoluyla değerlendirilir.

2.        Objelerle geometrik şekiller arasında bağlantı kurabiliyorlar mı?

3.        Açıların ve üçgenlerin yaşamlarında ne denli yeri vardır.

 

1.        Kavrama ve düşünme becerisi

 

2.        Uygulama, sorumluluk

3.        Analiz, sentez, işlem yapabilme becerisi, dönüşümlü düşünce

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.