Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 6

KONU: NOKTA,DOĞRU,DÜZLEM,UZAY, DOĞRU  PARÇASI VE IŞIN

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:                                                   SÜRE: 6

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Çevremizdeki her şeyi geometrik şekillerle gösterebiliriz.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Nokta, doğru , uzay, doğru parçası ve ışının  sorgulanması,

2.        Noktanın doğrunun ve düzlemin birbirine göre durumlarının sorgulanması,

 

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, cetvel, pergel,sınıf, yazı tahtası, renkli kurdele parçaları, üç tane silindir biçiminde aynı boyda takoz, cam parçası .

 

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

4

5

 

 

 

 

İŞLEV

4

7

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

2

3

6

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

5

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

6

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

5

6

8

9

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Nokta sözcüğünün kullanılış amaçlarına göre anlamları nelerdir??

2.        Doğru sözcüğünden ne anlıyorsunuz? Çevrenizden örnek verebilir misiniz?

3.        Düzlem ve uzay denince ne anlıyorsunuz?

4.        Verilen iki noktayı cetvelle birleştirirsek nasıl bir şekil ortaya çıkar?

5.        Sınıfınızda nokta, doğru, düzleme örnek gösterebilir misiniz?

6.        İçinde yaşadığımız boşluk için ne düşünüyorsunuz?

7.        Işın ne demektir? Başka nerelerde ışın ile karşılaştınız?

8.        İki düzlem birbirine göre kaç durumda bulunabilir?

9.        Verilen bir noktanın bir doğru veya bir düzleme göre durumu ne olabilir?

ÖĞRENCİ SORULARI:   

    

 

 

AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Renkli kartonlara renkli kalemlerle nokta, doğru, düzlem çizdirilir. Harflerle adlandırılır. Öğrencilerden çizdikleri şekillere uygun sınıflarından örnekler vermeleri istenir. Bu örnekleri resimlerle ifade etmeleri söylenir.

2.        Renkli kurdeleler bir noktadan geçecek biçimde yere yerleştirilir. Bu şekilde kaç kurdele parçası kullanabileceğimiz sorulur. Defterlerine bir noktada kesişen doğrular çizdirilir. Bu şekilde kaç doğru çizilebileceği sorulur .

3.        Takozlar masanın üstüne üçü bir doğru üzerinde olmayacak biçimde konur. Üzerine cam parçası yerleştirilir. Cam parçasının bir düzlemi oluşturduğu söylendikten sonra sınıfın içindeki düzlemler buldurulur. Bu düzlemlerin kesiştiği noktaların bir doğru olduğu ve arakesit denildiği anlatılır. Sınıfta kesişen , çakışan ve kesişen düzlemleri göstermeleri istenir.

4.        Bir tahta üzerine iki çivi çakılır bu çiviler arasına bir ip bağlanır. Oluşan bu şeklin doğru parçası olduğu söylenir ve defterlerine iki nokta arasına cetvelle bir çizgi çizmeleri istenir. Bir doğru çizdirilir bu doğru üzerinde bir doğru parçası elde ettirilir. Sınıfta doğru parçasına örnek göstermeleri istenir. Verilen bir doğru parçasından yararlanarak ışın elde etme ve bu ışını sembolleştirip okumaları istenir. Işının başka hangi bilim dalında anlamının ne olduğu sorulur.

5.        Nokta, doğru ve düzlemin birbirine göre durumları şekil çizdirerek istenir. Değişik geometrik şekiller kullanarak çakışık, paralel ve kesişen doğrular ile düzlemler gösterilir. Hatta paralel ve kesişen doğrularla düzlemler için öğrenciler vücutlarını kullanabilirler.

 

4.        AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

1.         Öğrencilerin çizdikleri şekiller  gözlem yoluyla değerlendirilir.

2.        Objelerle geometrik şekiller arasında bağlantı kurabiliyorlar mı?

3.        Nokta, doğru ve düzlemin yaşamlarında ne denli yeri vardır.

 

1.        Kavrama ve düşünme becerisi

 

2.        Uygulama, sorumluluk

3.        Analiz, sentez, işlem yapabilme becerisi, dönüşümlü düşünce

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.