Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 5

KONU: KESİRLERİN ONDALIK GÖSTERİMİ

DERS : MATEMATİK                                                       SINIF:                                                   SÜRE:22

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Yaşamımızdaki her şeyi kesirlerle ifade edebiliriz. Bu kesirleri ondalık olarak gösterebiliriz.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Ondalık kesirler arasındaki ilişkilerin ve kesirlerin ondalık açılımının sorgulanması,

2.        Ondalık kesirlerle  toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin sorgulanması,

3.        Doğal sayılar, Kesirler ve Ondalık Kesirlerle ilgili problemlerin sorgulanması,

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, hesap makinesi .

 

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

3

 

 

 

 

 

İŞLEV

2

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

6

9

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

4

5

9

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

8

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

6

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

7

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Paydası 10 veya 10 un tam kuvvetleri olan kesirlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?

2.        Ondalık kesirler ne işimize yarar? Nerelerde yararlanırız?

3.        Paydası 10 veya 10 un tam kuvvetleri olmayan kesirleri ondalık kesir olarak nasıl ifade ederiz?

4.        Ondalık kesirlerle Kesirler arasında bir ilişki var mı?

5.        Ondalık kesirlerle nasıl toplama, çıkarma , çarpma ve bölme işlemleri yapabiliriz?

6.        Ondalık kesirlerle yaptığımız işlemleri nerelerde kullanırız?

7.        Çevrenizde ondalık kesirlerle ifade edebileceğiniz neler vardır?

8.        Yaşamınızda ondalık kesirlerin önemi var mıdır?

9.        Başka derslerde ondalık kesirlerle ilgili ne kullanıyorsunuz?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

    

3.       AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrencilere karton üzerine çizilmiş 10 veya 100 parçaya ayrılmış değişik şekillerle, çiçek, hayvan figürleri olan objeler dağıtılır. Şekilleri değişik renklerde boyayarak veya objeleri 10 veya 100 ün parçaları olarak ayırmaları ve neler ifade ettiğini anlatmaları istenir.

2.       Bir ondalık kesrin tam kısmının ve kesir kısmının basamaklarını , tam ve kesir kısmında bulunan rakamların sayıları buldurularak adlarını söyleyip yazmaları istenecek. Sayı doğrusu üzerinde ondalık kesirleri gösterilecek. Bunun için renkli kartonlarla sayı doğrusu yaptırılacak. Sayı doğrusu kullanılarak ondalık kesirleri küçüklük ya da büyüklük sırasına konulacak.

3.        Kesirlerin ondalık açılımlarını yaptırarak , paydası 10 ve 10 un kuvveti olan kesirlerle paydası 10 veya 10 un kuvveti olmayan kesirler arasındaki farkı göstermek. Devirli ondalık açılımların ondalık kesir olmadığını göstermek. Her kesrin bir devirli ondalık açılımı olduğunu kavratarak bir ondalık kesrin belli bir basamağa göre yuvarlak yapmayı kavratmak.

4.        Öğrenciler guruplara ayrılır, her guruba ondalık kesirlerin alt alta, yan yana toplama işlemi, ikiden fazla ondalık kesrin alt alta, yan yana toplama işlemi, ondalık kesirlerin toplaması verildiğinde belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları buldurmak. Her gurup çalışmasını diğer guruplarla değiştirecek.(İstasyon Çalışması)

5.        Öğrenciler guruplara ayrılır, her guruba ondalık kesirlerin alt alta, yan yana çıkarma işlemi, eksilen ondalık kısmı çıkanın ondalık kısmından küçük olan iki ondalık kesrin çıkarma işlemi, bir doğal sayıdan bir ondalık  kesrin çıkarma işlemi, iki ondalık kesrin çıkarma işleminde belirtilen basamaklardaki verilmeyen rakamları buldurmak. İki ondalık kesrin çıkarma işleminde eksilen veya çıkandan verilmeyeni buldurmak. Her gurup çalışmasını diğer guruplarla değiştirecek.(İstasyon Çalışması)

6.        Öğrenciler guruplara ayrılır, her guruba virgülle yazılmış olarak verilen iki ondalık kesri kesir sayısı olarak yazdıktan sonra çarpma işlemini yapıp sonucu virgüllü olarak buldurmak, iki ondalık kesri çarptırmak, bir doğal sayı ile bir kesri çarptırmak, bir ondalık kesri 10 un tam kuvveti ile kısa yoldan çarptırmak. İki ondalık kesrin çarpımı verildiğine bilinmeyen çarpanı bulmak. Her gurup çalışmasını diğer guruplarla değiştirecek.(İstasyon Çalışması)

7.        Öğrenciler guruplara ayrılır, bir ondalık kesri, kendisinden küçük olan veya büyük olan  bir sayma sayısına bölerek sonucu buldurmak, Bir doğal sayıyı bir ondalık kesre böldürmek, Bir ondalık kesrin bir ondalık kesre bölünmesi, bir ondalık sayının 10 un kuvvetlerine kısa yoldan bölünmesi, ondalık kesirlerin bölünmesi işleminde, işlemi n doğruluğun  kontrol edilmesi. Her gurup çalışmasını diğer guruplarla değiştirecek.(İstasyon Çalışması)

8.        Doğal sayılarla ondalık kesirlerle ve kesirlerle problem çözebilmek için her öğrenci bireysel olarak çalışır. Daha sonra guruplara ayrılarak bireysel hazırlanmış olan problemler üzerinde çalışılır. Her gurup çalışmasını diğer guruplarla değiştirecek.(İstasyon Çalışması)

 

 

 

 

4.       AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

1.        Öğrencilerden 0nun, yüzün parçalarını kesir olarak ifade etmeleri istenir. Ellerindeki şekilleri ve objeleri kullanmaları istenir.

2.        Bir ondalık kesrin tam kısmının ve kesir kısmının basamaklarını , tam ve kesir kısmında bulunan rakamların sayıları buldurulup adları söylenecek.

3.        Ondalık kesirlerin açılımı.

 

4.        Ondalık kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemeleri yaptırırken işlemin her safhasında öğrenci gözlenir.

5.        Doğal sayılar, kesirler ve ondalık kesirlerle ilgili problem çözümleri

 

1.        Bilgiyi öğrenme (Düşünme becerisi)

 

 

2.        Uygulama, analiz, sentez

 

 

3.        İşlem yapabilme becerisi, analiz, uygulama, bilgiyi kullanma

4.        Analiz, işlem yapabilme becerisi, bilgiyi organize etme, düzenleme, analiz

5.        Bilgiyi yorumlama, analiz ve sentez, dönüşümlü düşünce

 

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.