Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE 4

KONU: KESİRLER

DERS : MATEMATİK                                                               SINIF:                                                   SÜRE:22

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Yaşamımızdaki her şeyi paylaşabiliriz.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Kesir, kesir çeşitleri ve kesirler arasındaki ilişkilerin sorgulanması,

2.        Kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin sorgulanması,

3.        Kesirlerden yararlanarak yapılan problemlerin sorgulanması,

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, okul bahçesi ve okul binası.

AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

7

 

 

 

 

 

İŞLEV

2

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

5

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

3

4

5

6

8

 

 

BAKIŞ AÇISI

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

 

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

5

6

7

8

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Kesir sözcüğünden ne anlıyorsunuz ?

2.        Kesirler ne işimize yarar? Nerelerde yararlanırız?

3.        Kesirleri nasıl isimlendiriyoruz?

4.        Kesirlerle doğal sayılar arasında bir ilişki var mı?

5.        Kesirlerle nasıl toplama, çıkarma , çarpma ve bölme işlemleri yapabiliriz?

6.        Kesirlerle yaptığımız işlemleri nerelerde kullanırız?

7.        Çevrenizde kesirlerle ifade edebileceğiniz neler vardır?

8.        Yaşamınızda kesirlerin önemi var mıdır?

ÖĞRENCİ SORULARI:           

1.        Kesir nedir?

2.        Kesirler nasıl bulunmuştur? Kesirlere neden kesir denmiştir?

3.        Kesirler olmasaydı yaşamımızda bir değişiklik olur muydu?

4.        Kesirlerin ne önemi vardır?

5.        Kesirleri bilmezsem ne olur?

6.        Kesirleri kim bulmuştur?

7.        Kesir çizgisi neden konur?

8.        Kesirlerde basamak kavramı var mı?

9.        Kesirleri abaküste nasıl gösteririz?

10.     Kesir problemlerinde öncelik sırası var mı?

 

AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler okul bahçesine çıkartılır çevrelerinde kesirlerle ifade edebilecekleri her şeyi bulmaları ve bulduklarını soruya dönüştürmeleri istenir. Bu soruları ve bulduklarını resimle de ifade edebilecekleri belirtilir.

2.        Doğal sayılarla kesir yazmaları istenir. Yazdıkları kesirlerin isimlerini ve özeliklerini yazmaları istenir. Olanaklar ölçüsünde her öğrenciye mandalina veya elma dağıtılarak parçalara ayırmaları istenir. Basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesirler kavratılır.(Başka objelerden de yararlanılabilir.) Mandalinalar veya elmalar paylaştırılır paylaştırılan kesir sayılarına kesirlerin sıralaması yaptırılır.

3.        Öğrenciler guruplara ayrılır. Her guruba renkli kartonlar, renkli kalemler dağıtılır. Kesirlerle toplama işlemi her guruba verilir. Guruplara 1.)paydaları eşit basit, bileşik,tam sayılı iki kesrin toplama işlemine ait şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 2.) Paydaları eşit olmayan basit, bileşik,tam sayılı iki kesrin toplama işlemine ait şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 3.)bir doğal sayı ile bir kesrin toplama işlemini şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme,4.) Toplanan iki kesrin yeri değiştirildiğinde sonucun değişmediğinin şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 5.) Üçterimli toplama işleminde ilk iki terim toplamı ile üçüncü terim toplamının son iki terimle birinci terim toplamının eşit olduğunu örneklerle göstermeleri ve 0 ile bir kesrin toplamının kesri değiştirmediğinin  göstermeleri istenir. Sonra guruplar arasında çalışmalar değiştirilir. Her gurubun diğer bir gurubun çalışmasını incelemesi eksiklileri varsa tamamlamaları istenir.

4.        Öğrenciler guruplara ayrılır. Her guruba renkli kartonlar, renkli kalemler dağıtılır. Kesirlerle çıkarma işlemi her guruba verilir. Guruplara 1.)paydaları eşit basit, bileşik,tam sayılı iki kesrin çıkarma işlemine ait şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 2.) Paydaları eşit olmayan basit, bileşik,tam sayılı iki kesrin çıkarma işlemine ait şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 3.)bir doğal sayı ile bir kesrin çıkarma işlemini şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme,4.) Çıkarılan iki kesrin yeri değiştirildiğinde sonucun değiştiğinin şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 5.) İki kesrin çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı buldurma, Sonra guruplar arasında çalışmalar değiştirilir. Her gurubun diğer bir gurubun çalışmasını incelemesi eksiklileri varsa tamamlamaları istenir.

5.        Öğrenciler guruplara ayrılır. Her guruba renkli kartonlar, renkli kalemler dağıtılır. Kesirlerle çarpma  işlemi her guruba verilir. Guruplara 1.)paydaları eşit basit, bileşik,tam sayılı iki kesrin çarpma işlemine ait şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 2.) Paydaları eşit olmayan basit, bileşik,tam sayılı iki kesrin çarpma işlemine ait şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 3.)bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme,4.) Çarpılan iki kesrin yeri değiştirildiğinde sonucun değişmediğinin şekil, şema ve sayı doğrusu üzerinde gösterme, 5.) Üçterimli çarpma işleminde ilk iki terim çarpımı ile üçüncü terim çarpımını son iki terimle birinci terim çarpımının eşit olduğunu örneklerle göstermeleri ve 0 ve 1  ile bir kesrin çarpımının kesri nasıl etkilediğini  göstermeleri istenir. Sonra guruplar arasında çalışmalar değiştirilir. Her gurubun diğer bir gurubun çalışmasını incelemesi eksiklileri varsa tamamlamaları istenir.

6.        Öğrenciler guruplara ayrılır. Her guruba renkli kartonlar, renkli kalemler dağıtılır. Kesirlerle bölme işlemi her guruba verilir. Guruplara 1.)Bir doğal sayının çarpma işlemine göre tersini örneklerle gösterme, Bir kesrin tersi ile çarpımını buldurma, 2.) Bir kesri bir sayma sayısına böldürme, kesri kesre böldürme, 3.)Basit, bileşik ve tam sayılı kesirlerle bölme işlemi yaptırma, 4.) Kesri verilen bir bütünü ve kesrin kesrini buldurma , 5.) 1 in bir kesre bölümünün o kesrin tersi ile ilgisini göstererek işlem yaptırmak ve 0 ın bir kesre veya bir kesrin 0 a bölümünü .işlem yaptırarak göstermek. Her gurubun diğer bir gurubun çalışmasını incelemesi eksiklileri varsa tamamlamaları istenir.

7.       Her öğrenciden içinde kesirlerin toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri bulunan birer işlem yapmaları istenir. Kesirlerle çözülebilen problemlerden değişik örnekler verilerek günlük yaşamımıza kesirler taşınır.

 

4.       AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

1.   Öğrencilerden çevrelerinde gördükleri her şeyi kesirlerle ifade etmeleri istenir.

2.        Kesir çeşitleri buldurulur.

3.        Kesirler arasında sıralama yaptırılır.

4.        Kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemeleri yaptırırken işlemin her safhasında öğrenci gözlenir.

5.    İçinde birden fazla işlem bulunan işlemler yaptırılır.

 

6.    Örnek problemler yazdırılır.

 

7.    Şekillerle problem çözdürülür.

 

1.  Bilgiyi öğrenme (Düşünme becerisi)

 

2.   Uygulama

3.     Analiz, sentez

4.     İşlem yapabilme becerisi, analiz, uygulama, bilgiyi kullanma

 

5.    İşlem yapabilme becerisi, analiz, dönüşümlü düşünce

6.   Analiz, işlem yapabilme becerisi, bilgiyi organize etme, düzenleme, analiz

7.   Bilgiyi yorumlama, analiz ve sentez

 

 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.