Make your own free website on Tripod.com

ÜNİTE: 2

KONU: DOĞAL SAYILAR

DERS : MATEMATİK                                                              SINIF: 6                                                SÜRE: 24

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

1.       AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Yaşamımızın her evresinde sayıları kullanırız. İlk çağlardan bu güne dek saymaya sayılarla işlem yapmaya hep gereksinim duyulmuştur.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Denk kümeler yardımıyla sayı kavramına ulaşarak, doğal sayılar kümesinin elde edilmesinin sorgulanması, ,

2.        Sayı doğrusunun ve verilen iki doğal sayı arasında bulunan doğal sayıların sorgulanması,

3.        Onluk sayma sistemi ve bu sayma sisteminde basamak, bölük kavramlarının sorgulanması,

4.        Verilen bir sayıda basamak değeri ve sayı değerinin sorgulanması ,

5.        Doğal sayılar kümesinde üslü sayılar ve üslü sayılarla yapılan işlemlerin sorgulanması,

6.        Doğal sayılar kümesinde toplama işleminin sorgulanması,

7.        Doğal sayılar kümesinde çıkarma işleminin sorgulanması,

8.        Doğal sayılar kümesinde çarpma işleminin sorgulanması,

9.        Doğal sayılar kümesinde bölme işleminin sorgulanması,

10.     Doğal sayılar kümesinde dört işlem kullanılarak problem çözümünün sorgulanması,

2.       AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu, sayı doğrusu, toplama ve çıkarma tablosu, abaküs

AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

3

4

7

 

 

 

 

İŞLEV

2

8

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

9

10

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

1

11

12

 

 

 

 

BAKIŞ AÇISI

4

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

10

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

11

12

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Denk kümelerden yararlanarak doğal sayıları elde edebilir miyiz?

2.        Sayma sayıları hangileridir? Sayma sayılarını nerede kullanırız?

3.        Sayı doğrusu ne işe yarar? Herhangi iki doğal sayı arasında bulunan doğal sayılar nasıl bulunur?

4.        Onluk sayma sistemi nedir? Basamak ve bölük kavramından ne anlıyorsunuz?

5.        Rakamlar kümesi ile bir basamaklı doğal sayıların oluşturduğu iki kümeyi karşılaştırınız?

6.        Bir doğal sayı bölüklere nasıl ayrılır? Doğal sayıları bölüklere ayırmamızın nedeni nedir?

7.        Basamak ve sayı değeri ne demektir?

8.        Doğal sayılar kümesinde üslü sayılarla nasıl işlem yaparız?

9.        Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri niçin yapılır? Nerede işimize yarar? Özelikleri nelerdir?

10.     Doğal sayılar kümesinde çarpma ve bölme işlemleri niçin yapılır? Özelikleri nelerdir?

11.     Doğal sayılarla yaptığımız dört işlemi yaşamımızda nasıl kullanırız?

12.     Problem çözme bize ne kazandırır?

ÖĞRENCİ SORULARI:             

1.        Doğal sayı nedir?

2.        Doğal sayılardan başka sayılar var mı?

3.        Rakam ile sayı arasında ne fark vardır?

4.        Basamak kavramı ne demektir? Her doğal sayıda basamak Var mıdır??

5.        En küçük ve en büyük doğal sayı hangileridir?

6.        Doğal sayılar işlem çözmemize yetiyor mu?

7.        Doğal sayılarla problemleri kısa yoldan çözebilir miyiz?

8.        Üs ne demektir? Doğal sayıların üssünü nasıl bulabiliriz?

9.        Problem çözerken kuralları ezberleyecekmiyiz?

AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılarak her birinden boş, bir elemanlı, iki elemanlı, üç elemanlı,... denk kümeler oluşturmaları istenir. Oluşturulan bu kümelerin eleman sayıları yazdırılır ve böylece doğal sayılar kümesi oluşturulur.

2.        Öğrencilere birer, ikişer, üçer, beşer saydırılarak hangi doğal sayıları kullanmadıklarına dikkat çekilecek. Sayma sayıları kümesi çantalarındaki eşyaları saydırılarak buldurulacak. Doğal sayılardan farkı tartışılarak sayma sayılarını nerede kullandığımız örneklerle tartışılacak.

3.        Sınıf gruplara ayrılacak her gruba renkli kartonlar verilerek bir sırada doğal sayıları yazmaları istenecek böylece sayı doğrusu buldurulacaktır. Herhangi iki sayı doğal sayı arasında kaç tane doğal sayı olduğu buldurulacak.

4.        Abaküs ve mıknatıslı rakamlar yardımıyla basamak kavramı verilecek. Bir doğal sayıda basamak değeri  ve sayı değeri  kavratılacak.

5.        Bölükler tablosu yatırılacak veya öğrenciler kendileri 3 erli sıralar oluşturularak bölük kavramı verilecek. Mıknatıslı rakamlarda kullanılabilir.

6.        Küçük plastik figürlerden yararlanarak üs ve üslü sayı kavratılacak. Bir doğal sayının sıfırıncı kuvvetinin bir olduğu gösterilecek ve 0˚ ın belirsiz olduğu vurgulanacak.

7.        Öğrenciler gruplara ayrılacak.  Kesişimleri  boş olan iki kümenin birleşim kümesinden yararlanarak toplama işlemi yaptırılır. Öğrencilere renkli kartonlar dağıtılacak doğal sayıların toplamı ile ilgili uygulamalar yaptırılarak toplamanın özelikleri buldurulacak. Sayı doğrusu üzerinde toplama işlemi yaptırılacak.

8.        Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılarak çıkarma işlemi abaküs üzerinde yaptırılarak özelikleri tartışılacak. Toplama ile aynı özelikleri gösterip göstermediği buldurulacak. Sonra sınıf çıkarma işlemini ve özeliklerini tartışacak.

9.        Toplamadan yararlanarak plastik figürler, sayı doğrusu ve mıknatıslı rakamlar yardımıyla çarpma işlemi ve özelikleri buldurulacak.

10.     Çarpma işleminde bilinmeyen elemanın bulunması yardımıyla bölme işlemi anlatılacak. Bölünen, bölen, bölüm ve kalan terimleri buldurulacak. Bölme işleminin özelikleri gösterilecek. Sonuçlar tartışılacak.

11.     Doğal sayılarda dört işlemin yaşamımızdaki önemi verilecek. Öğrenciler bir alışveriş merkezine götürülebilir. Ya da sınıfta renkli kartonlarla meyve, sebze, eşyaların şekilleri yapılır. Para yerine geçebilecek üçgen, dörtgen, daire gibi geometrik şekiller yaptırılır. Bir kısım öğrenci satıcı, bir kısmı da alıcı olur. Sınıfta alışveriş yaptırılır. Sonuçlar probleme dönüştürülür. Problem çözme çalıştırması yaptırılır. Aşağıdaki adımlar kontrol edilir.

1.        Problemi anlamak,(Bilinmeyen nedir? Veriler nelerdir? Koşul nedir?)

2.        Plan hazırlamak, (Probleme daha önce rastladınız mı? Veriler ile bilinmeyen arasındaki bağlantıyı buldurun. Problemi yeni sözcüklerle yazabilirler mi? Tüm verileri kullanabiliyorlar mı?)

3.        Planı Uygulama, (Çözüm planını uygularken her adımı kontrol ettirin. Her adımın doğru olduğunu gösterebiliyorlar mı?)

4.        Geriye Bakma, ( Sonucu kontrol ettirin. Sonucu daha farklı yollardan çıkarabiliyorlar mı? Sonucu ve kullandıkları yöntemi başka problemler için kullanabiliyorlar mı?)

 

5.     AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

1.   Öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalar gözlenir.

2.    Problem çözme uygulamaları yaptırılır. Öğrencilerin kendilerine yazdırılan problemler anlattırılır ve çözümleri nasıl yaptıkları yazdırılır.

3.   Problemler ve işlemlerin daha kısa yoldan nasıl çözüleceği ilgili çalışmalar yaptırılacak.

1.  Bilgiyi öğrenme (Düşünme becerisi), analiz, sentez, uygulama, dönüşümlü düşünce

2.  Uygulama , analiz, sentez ,işlem yapabilme becerisi, uygulama, dönüşümlü düşünce

bilgiyi organize etme, düzenleme

3.   Neden- sonuç ilişkisi, dönüşümlü düşünce, uygulama, analiz, sentez .

AŞAMA: AMACIMA NE KADAR ULAŞTIM

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.