Make your own free website on Tripod.com

6. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTE PLANLARI

 

ÜNİTELER

Hedef

sayısı

Davranış

sayısı

Süre

(Ders saati)

Oranı

(%)

1. Kümeler

5

36

14

10

2. Doğal sayılar

7

68

24

17

3.Asal Sayılar ve Çarpanlara Ayırma

5

35

15

10

4.Kesirler

6

62

22

15

5.Kesirlerin ondalık gösterimi

7

44

22

15

6. Nokta, Doğru, Düzlem, Uzay, Doğru parçası ve Işın

3

23

6

4

7.Açı, Üçgen ve Çeşitleri

6

33

9

7

8.Ölçüler

11

74

26

18

9.Oran ve Orantı

3

19

6

4

Toplam

53

394

144

100

 

ÜNİTE 1

KONU: KÜMELER

DERS : MATEMATİK                                                      SINIF:                                                   SÜRE:

ÖĞRETMENLER:

OKUL:

 

1.        AŞAMA : AMACIMIZ NE?

a)       Temel Fikir: Çevremizdeki her eşyayı guruplayabiliriz, bu gurupları parçalara ayırır birbiriyle ilişki kurabiliriz.

b)       Sorgulanacak maddeler:

1.        Kümeler arasındaki ilişkilerin sorgulanması,

2.        Kümelerde birleşim işleminin ve özeliklerinin sorgulanması,

3.        Kümelerde kesişim işleminin ve özeliklerinin sorgulanması,

4.        Kümelerde fark işleminin sorgulanması,

5.        Kümeler arasındaki bağıntının sorgulanması ve problemlere uygulanması ,

2.        AŞAMA: HANGİ KAYNAKLARI KULLANACAĞIZ

           Ders Kitabı, Yardımcı Ders Kitapları, mıknatıslı rakamlar, mıknatıslı harfler, renkli kartonlar, figürler, renkli boya kalemleri, öğrencinin okul çantası, öğrencinin kalem kutusu.

3.     AŞAMA: NE ÖĞRENMEK İSTİYORUZ?

ŞEKİL

1

7

 

 

 

 

 

İŞLEV

2

 

 

 

 

 

 

SEBEP – SONUÇ

5

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİM

 

 

 

 

 

 

 

BAĞLANTI

3

4

5

6

8

 

 

BAKIŞ AÇISI

 

 

 

 

 

 

 

SORUMLULUK

 

 

 

 

 

 

 

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNCE

5

6

7

8

 

 

 

 

ÖĞRETMEN SORULARI:

1.        Küme sözcüğünden ne anlıyorsunuz?

2.        Kümeler ne işimize yarar? Nerelerde yararlanırız?

3.        Kümeler arasında hangi ilişkiler vardır?

4.        Kümelerle yapılan birleşim işlemi nasıl bir işlemdir? Hangi özelikleri vardır?

5.        Kümelerle yapılan kesişim işlemi nasıl bir işlemdir? Hangi özelikleri vardır? Birleşim işleminin özeliklerine benziyor mu?

6.        Kümelerde fark işlemi nasıl yapılır? Sınıfınızdaki esmer kız öğrencilerin sarışın kız öğrencilerden farkı nedir? Gösteriniz.

7.        İki kümenin farkını şema ile gösteriniz.

8.        Kümeler arasındaki işlemleri problemlere uygularken nasıl bir yol izleriz?

ÖĞRENCİ SORULARI:      

    

4.       AŞAMA : NASIL ÖĞRENİRİZ? 

1.        Her öğrenciye renkli harfler, rakamlar ve çeşitli figürler dağıtılır. Bunlardan değişik topluluklar oluşturmaları istenir. Öğrenciler ikili gruplara ayrılır. İkili gruplar yaptıkları çalışmaları değiştirerek incelerler. Çalışmalarındaki aynı yada farklı bulduklarını defterlerine yazarlar.

2.        Her öğrenci yaptığı topluluğu defterine şema çizerek gösterir. Kümeye ait olan veya ait olmayan elemanları gösterir.

3.        Eleman olma ve olmama işaretleri ile küme adlarını nasıl gösterecekleri belirtilir. Bu kısımda trafik işaretlerinden de yararlanılır.

4.        Öğrenciler arasında varsa aynı elemanları kullanarak küme oluşturanlar  belirlenir. Eşit küme ve denk küme kavratılır.

5.        Hiç elemanı olmayan kümelerin boş küme olduğu kavratılır.

6.        Birbirini kapsayan kümeler seçtirilerek alt küme bulmaları istenir.

7.        Tümevarım yöntemi kullanılarak alt küme sayısını veren  2n   sonucu buldurulur.

8.         Öz alt küme buldurularak sayıları istenir.

9.        Şema ile kümelerin ortak elemanları buldurulur. Buradan kümelerde kesişim ve birleşim işlemlerinin tanımları yaptırılır.

10.     Şema kullanılarak kesişim ve birleşim işlemlerinin özelikleri buldurulur.

11.     Örneklerle kesişim işleminin ve birleşim işleminin özelikleri buldurulur.    

12.     Şema kullanılarak kümelerde fark işlemi kavratılır. Fark işleminin özelikleri buldurulur.

13.     Kümelerle ilgili problemler kesişi, birleşim ve fark işlemleri yardımıyla çözdürülür .

 

 

 

4.        AŞAMA: ÖĞRENDİĞİMİZİ NASIL ANLAYACAĞIZ?

1.        Öğrencilerden birer küme yazmaları istenir.

Bu kümenin elemanları olan ve olmayan nesneler buldurulur.

2.        Eşit ve denk kümeler buldurulur.

3.        Birbirini kapsayan kümeler yazdırılır.

4.        Eleman sayısı belli olan kümelerin alt küme sayıları istenir.

5.        Alt küme sayıları belli olan kümelerin eleman sayıları istenir.

6.        Verilen iki kümenin kesişim ve birleşim kümeleri buldurulur.

7.        Elemanları belli olan kümelerle şemalar çizdirilir. Kesişim birleşim kümeleri buldurulur.

8.        Şema ile iki kümenin farkı buldurulur.

9.        Küme problemleri şema ile çözdürülür.

10.     Problemler şema kullandırılmadan formülle çözdürülür.

1.        Bilgiyi öğrenme (Düşünme becerisi)

 

 

2.        Uygulama

3.        Analiz, sentez

4.        İşlem yapabilme becerisi, analiz

 

5.        İşlem yapabilme becerisi, uygulama, analiz, bilgiyi kullanma

6.        Analiz, işlem yapabilme becerisi

 

7.        Dönüşümlü düşünce

 

8.        Bilgiyi organize etme, düzenleme, analiz

9.        Bilgiyi yorumlama, analiz ve sentez

10.     Bilgiyi yorumlama, analiz ve sentez.  

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin defterlerine yaptırılacak işlemler, öğretmen ve öğrenci sorularıyla ders kitaplarından yararlanılarak  yapılacaktır. Ayrıca küçük sınavlar da ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılacaktır.